Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PHERC — Wynik w skrócie

Project ID: 241184
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Nowoczesna technologia pomaga w analizie tekstów starożytnych

Finansowany przez UE projekt umożliwił pierwszą kompleksową interpretację różnych prac z dziedziny epistemologii, fizyki, etyki i retoryki autorstwa kluczowych postaci filozofii hellenistycznej. W badaniu wykorzystano nowatorskie, krytyczne podejście do analizy dzieł takich autorów jak Epikur, Chryzyp czy Filodemos z Gadary.
Nowoczesna technologia pomaga w analizie tekstów starożytnych
Prace te zachowały się wyłącznie w formie zwęglonych papirusów znalezionych w 1752 roku w Herkulanum. Teksty te nie były nigdy publikowane bądź były publikowane fragmentami w XIX i XX wieku. Do ich redagowania użyto bardzo niepewnych metod — dotychczasowi redaktorzy zazwyczaj nie czytali oryginalnych papirusów, a nawet gdy czytali, nie mogli w procesie redagowania korzystać z żadnych nowoczesnych technologii. Projekt PHERC (Interactive edition and interpretation of various works by stoic and Epicurean philosophers surviving at Herculaneum) miał na celu przezwyciężenie tych problemów.

Członkowie biorący udział w badaniu otrzymali specjalne przygotowanie filologiczne i papirologiczne, a także uczestniczyli w szkoleniach dotyczących bibliologii dzieł z Herkulanum oraz redakcji tekstów. Po zbadaniu oryginalnych manuskryptów zawierających teksty do redakcji uczeni zrekonstruowali na podstawie obliczeń matematycznych prawidłową kolejność fragmentów oraz anatomię oryginalnych zwojów.

Korzystając z mikroskopu, odczytali zarówno redagowane i nieredagowane (lub niepublikowane) kolumny tekstu tych papirusów i przygotowali ich systematyczne ręczne transkrypcje. Badacze przygotowali również nowe krytyczne wydania głównych grup kolumn, zawierające nowoczesne tłumaczenia, oraz opracowali zarówno dyplomatyczne, jak i dosłowne transkrypcje każdej z nich.

Dzięki temu można było uzyskać lepszej jakości tekst słynnych zwojów z Herkulanum — starożytnego rzymskiego miasta niedaleko Neapolu, na zboczu Wezuwiusza. Starsi uczeni dokonali przeglądu tych wydań. Są one dostępne w witrynie internetowej projektu jako teksty cyfrowe otwartego dostępu, w trakcie przetwarzania. Skonsolidowane wersje tych tekstów, wraz z wprowadzeniem i komentarzem, znajdują się w druku lub zostały przekazane do publikacji w recenzowanych czasopism naukowych lub seriach książek, a niektóre z nich zostały już przyjęte do publikacji. Trzy wprowadzenia papirologiczne, bibliologiczne oraz paleograficzne do PHerc. 1020 (Nieznany pisarz stoicki, O mędrcach), 1004 (Filodemos z Gadary, O retoryce, Księga VII) oraz 454 (Epikur, O naturze, nieznana księga) są obecnie w druku.

W ramach projektu PHERC wykonano kompleksowy plan badania, analizę oraz przeróbkę ważnych tekstów autorstwa filozofów stoickich i epikurejskich. Metodyka projektu oraz jego wyniki w połączeniu z pomyślnym zastosowaniem innowacyjnych metod przetwarzania obrazów powinny przydać się w przyszłych badaniach starożytnych tekstów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Teksty starożytne, Epikur, Filodemos z Gadary, zwoje papirusu, Herkulanum, PHERC, filozofowie epikurejscy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę