Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

INPAINTING — Wynik w skrócie

Project ID: 319899
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Hiszpania

Nowe narzędzia do ulepszenia postprodukcji filmów

Seria nowych algorytmów komputerowych ułatwia postprodukcję filmów i pomaga w ulepszeniu technik retuszu.
Nowe narzędzia do ulepszenia postprodukcji filmów
Retusz, czyli proces rekonstrukcji lub edycji filmów, to cenne narzędzie w postprodukcji wideo, zwłaszcza w ciągle rozwijającej się dziedzinie filmu cyfrowego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu INPAINTING (Inpainting Tools for Video Post-production: Variational theory and fast algorithms) pracowano nad ulepszeniem procesu usuwania obiektów ze sceny w filmie. Celem było zastąpienie ręcznego i czasochłonnego procesu bardziej zautomatyzowaną technologią. To zamierzenie wymaga zaawansowanej estymacji głębi, estymacji ruchu, retuszu obrazu oraz propagacji obrazu w filmie.

Aby osiągnąć ten cel, zespół badał nowe struktury i modele matematyczne w celu stworzenia odpowiednich algorytmów komputerowych. Analizując podobieństwa w obliczeniach pomiędzy obszarami obrazów z uwzględnieniem ich rozmiaru i kształtu, zespół stworzył teoretyczne ramy do analizy podobieństw w różnych skalach. Następnie określono nowy wskaźnik kowariancji afinicznej, który określa kształt danego obszaru, biorąc również pod uwagę strukturę obrazu.

W projekcie INPAINTING następnie zastosowano go do wypełniania obszaru obrazu z brakującymi danymi (np. w przypadku usuwania obiektu). Zaawansowane algorytmy zastosowano do skopiowania elementów znanej części obrazu i spójnego ich złożenia w celu pokrycia nieznanego obszaru.

Kolejne wyzwanie dotyczyło modyfikacji tekstury obiektu na filmie, np. dodanie logo lub ukrycie znacznika. Aby mu sprostać, edytowana była tylko pojedyncza klatka, a następnie efekt był spójnie propagowany w całym filmie. Zespół opracował również ciągły model oraz metody numeryczne, które umożliwiają propagację obrazów bez ograniczeń ruchu, co ułatwia również obsługę okluzji i problemów oświetleniem. Dążąc do zwiększenia przepływu optycznego podczas stosowania retuszu, zespół opracował algorytmy redukujące czas obliczeń i zwiększające ruchy obrotowe, co wygładza obraz, zwiększa dokładność i daje bardziej realistyczny efekt.

Na innym froncie zespół projektowy pracował nad poprawieniem obrazu głębi w celu uproszczenia postprodukcji materiału filmowego i ułatwienia produkcji treści 3D. Opracowano sposób zwiększenia rozdzielczości mapy głębi przy użyciu obrazu kolorowego jako pomocy, a także ulepszenia względnej estymacji głębi z pojedynczego obrazu. Jeśli te udoskonalone rozwiązania zostaną skomercjalizowane, mogą przynieść istotne korzyści edycji filmów cyfrowych, od usuwania niepotrzebnych informacji po poprawę jakości materiałów nagranych na starym filmie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wideo, postprodukcja, retuszowanie, propagacja obrazu, kowariancja afiniczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę