Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MADEM — Wynik w skrócie

Project ID: 208535
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Belgia

Struktura i ewolucja rynków

Naukowcy korzystający ze środków UE projekt badali proces tworzenia się rynków i ich ewolucję celem lepszego zrozumienia, jak reguły rynku (czyli struktura rynku) wpływają na wydajność i inne wyniki finansowe.
Struktura i ewolucja rynków
Łącząc teoretyczną oraz empiryczną analizę określonych rynków, w ramach projektu MADEM (Market design and the evolution of markets) stworzono nowe modele rynków oraz nowe metody łączenia teorii z danymi i vice versa. Projekt był oparty na przesłance mówiącej, że rynki nie pojawiają się znikąd, lecz są tworzone, że ich reguły ewoluują odpowiednio dla środowisk i że uczestniczy uczą się z nich korzystać.

Badacze analizowali trzy różne rodzaje rynków: rynki finansowe dla instrumentów pochodnych, rynki emisji dwutlenku węgla oraz rynki przydziałów bez przepływów finansowych. Nowe zebrane dane zostały przeanalizowane w połączeniu z nowymi modelami teoretycznymi dostosowanymi do określonych warunków, co pozwoliło na uzyskanie wiedzy o funkcjonowaniu tych rynków.

Pierwszy kierunek badań dotyczył konkurencji, która istnieje pomiędzy rynkami finansowymi, a dokładniej przyczynami, dla których te same aktywa są przedmiotem obrotu w innych miejscach, mimo że handlujący cenią płynność. Dotychczasowe wyjaśnienia koncentrują się na decyzjach handlowych, lecz w ramach projektu badano decyzje o uczestnictwie w procesie wymiany, które podejmowane są przed decyzjami handlowymi, a także określono przeszkody geograficzne i prawne jako jedne z ważniejszych czynników koegzystencji rynków dla tych samych aktywów. To badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia wpływu i ograniczeń konkurencji w wymianie finansowej w czasie jednoczesnego debiutu rynkowego i konsolidacji w tej branży.

Projekt MADEM uwzględniał również niedawno zgromadzone dane z pierwszej fazy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), aby zrozumieć, jak wybrana struktura rynku wpływa na jego rozwój i wydajność. Dane umożliwiły wizualizację faktycznej struktury rynku, która powstała w odpowiedzi na stworzenie nowego modelu kształtowania ceny w systemie ETS UE. Struktura ta uwzględnia zasadnicze elementy rynku obrotu emisjami i umożliwia analizę jej wpływu na lepszą agregację informacji.

Zespół projektu MADEM zbadał również rynki, na których cena nie równoważy popytu i podaży i gdzie stosowane są zamiennie inne zasady regulujące alokacje dóbr. Przydział kursów i wybór szkoły to dwa główne analizowane przykłady. W odniesieniu do problemu przydziału kursów, w projekcie określono powiązanie pomiędzy rzetelnością i wydajnością oraz nowy mechanizm przydziału, który przewyższa najlepsze jak dotąd proponowane rozwiązanie, nazwane „seryjną dyktaturą”.

Dziewięć artykułów zostało już opublikowanych lub jest w trakcie publikacji, a ponadto trwa przygotowywanie dwóch artykułów konferencyjnych, czterech dokumentów roboczych i czterech innych publikacji. Projekt zapewnił pełne lub częściowe finansowanie czterem studentom studiów podoktoranckich i sześciu doktorantom. Ostatecznie zaowocował on utworzeniem sieci badawczej, która ma pomagać w badaniach nad dopasowaniem na rynkach edukacji i w ich rozpowszechnianiu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wyniki ekonomiczne, MADEM, struktura rynku, rynki finansowe, konkurencja, ceny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę