Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ANXIETY & COGNITION — Wynik w skrócie

Project ID: 200758
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Belgia

Lęk wpływa na procesy myślowe

Podczas projektu unijnego naukowcy odkryli, że lęk wpływa na interpretację bodźców ze środowiska i podejmowanie decyzji, a więc zdolności niezbędne do codziennego funkcjonowania.
Lęk wpływa na procesy myślowe
Lęk, czyli stan, gdy człowiek się boi, może doprowadzić do różnych chorób psychicznych. Mimo dużej zapadalności na zaburzenia na tle lękowym, nadal mało wiadomo o wpływie lęku na funkcjonowanie mózgu.

Korzystając z nowoczesnych technologii obrazowania mózgu, takich jak elektroencefalografia i czynnościowe obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, naukowcy mogą uzyskać wiedzę na temat neuronalnych podstaw lęku i związanych z nim zaburzeń.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu ANXIETY & COGNITION (How anxiety transforms human cognition: An affective neuroscience perspective) korzystali z powyższych technik obrazowania, aby badać zmiany czynności mózgu w czasie pod wpływem lęku. Badali zwłaszcza oddziaływanie lęku na wybiórczą uwagę i podejmowanie decyzji.

Badacze stwierdzili, że lęk nie zawsze działa tak samo, a jego wpływ na mózg zależy od jego charakteru.

Lęk wywołany zagrożeniem względem ciała (np. urazem) poszerza zakres uwagi prowadząc do nadmiernej czujności. Z kolei lęk związany z zagrożeniem psychicznym (np. utratą statusu społecznego lub szacunku) zawęża zakres uwagi i zwiększa jej skoncentrowanie.

Lęk wpływa więc dynamicznie na koncentrację uwagi, aby pomóc mózgowi zrozumieć bezpośrednie otoczenie i reagować na nie. Osoby z pewnymi zaburzeniami, takimi jak duża depresja, mogą wykazywać ograniczoną elastyczność wybiórczej uwagi.

Badacze z UE stwierdzili też, że osoby z wysokim poziomem lęku mają trudności z interpretowaniem swoich działań jako pozytywne lub negatywne. Może mieć to wpływ na decyzje podejmowane na co dzień przez takie osoby.

Uwaga i podejmowanie decyzji to dwa aspekty działania ludzkiego mózgu, na które wpływa lęk, a które lepiej poznano dzięki temu projektowi. Poszerza to naszą dotąd ubogą wiedzę na temat zaburzeń lękowych i depresyjnych, a także otwiera nowe możliwości ich leczenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lęk, choroby psychiczne, obrazowanie mózgu, poznanie, uwaga wybiórcza, podejmowanie decyzji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę