Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TAPAS — Wynik w skrócie

Project ID: 204509
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Belgia

Cząsteczki ze skóry płazów

Komunikacja chemiczna i konwergencja molekularna były przedmiotem badań prowadzonych w ramach pewnej unijnej inicjatywy, poświęconej analizie cząsteczek występujących w skórze płazów.
Cząsteczki ze skóry płazów
Większość badań peptydów zawartych w skórze płazów ma wąski profil farmakologiczny. W efekcie niewiele wiadomo na temat pochodzenia, różnorodności i różnych funkcji tych cząsteczek, a badania nad przeciwbakteryjnymi właściwościami peptydów u płazów są ograniczone do bardzo blisko spokrewnionych rodzajów.

Mimo że badania behawioralne wskazują na istnienie chemicznej komunikacji w trakcie godów płazów, scharakteryzowano tylko jeden peptyd u żab i ropuch oraz dwa peptydy u salamander i traszek. Zmiany tej sytuacji podjęli się uczestnicy projektu TAPAS (Tracing antimicrobial peptides and pheromones in the amphibian skin).

Wykazali oni, że ewolucja adaptatywna u słabo spokrewnionych grup taksonomicznych może powadzić do zaskakującej konwergencji molekularnej i skutkować powstawaniem idealnych produktów genowych. Na przykład, badania pokazały, że liczne keratyny tworzące poduszkę palców płazów należą do odmiennych linii keratyn, które wyewoluowały u wczesnego przodka czworonogów. Następnie w drodze ewolucji stały się one głównymi typami keratyny występującej w ludzkich włosach.

Wiele badań wskazuje też, że komunikacja chemiczna ma o wiele większe znaczenie w przypadku żab i salamander, niż dotychczas sądzono. Ponadto, rodziny białek kierujących godową komunikacją chemiczną u tych płazów mają bardzo podobną budowę i cechy dotyczące różnicowania ewolucyjnego.

Projekt TAPAS przyczynił się także do zidentyfikowania nowego grzyba chorobotwórczego, Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov., który powoduje śmiertelne w skutkach zmiany skórne. Patogen ten odpowiada za gwałtowny spadek liczebności salamander w północno-zachodniej Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Peptydy skóry płazów, przeciwbakteryjne, gody, TAPAS, konwergencja molekularna, keratyna, komunikacja chemiczna, Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę