Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

OPTISTIM — Wynik w skrócie

Project ID: 211055
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Izrael

Leczenie ślepoty światłem

Nowe badania prowadzone in vitro i in vivo wskazują, że nieinwazyjna stymulacja siatkówki wzorcem światła może zwalczać ślepotę zwyrodnieniową poprzez aktywowanie poszczególnych jąder podstawy.
Leczenie ślepoty światłem
Bezpośrednia stymulacja zewnętrznych warstw jąder podstawy jest obiecującą metodą leczenia ślepoty wynikającej ze zwyrodnienia zewnętrznych warstw siatkówki. Obecnie stosuje się leczenie inwazyjne elektrodami, lecz układy stosujące wzorce światła stanowią obiecującą, nieinwazyjną alternatywę.

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy OPTISTIM (Patterned optical activation of retinal ganglion cells) pracowano nad nową metodą przywracania wzroku pacjentom z chorobą zwyrodnieniową zewnętrznych warstw siatkówki. Badacze przeprowadzili szereg eksperymentów in vitro i in vivo w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności tego podejścia.

Uczestnicy projektu OPTISTIM chcieli poznać wyzwania inżynieryjne związane ze stosowaniem światła do przywracania wzroku. W tym celu opracowali nowe typy projektorów do stymulacji szybko zmieniającymi się wzorcami światła.

Członkowie zespołu opracowali też inne narzędzia do obrazowania i stymulacji siatkówki in vivo na poziomie komórkowym. Projekt wykazał następnie, że ta technologia umożliwia aktywację poszczególnych jąder podstawy in vitro i in vivo.

Zespół projektu OPTISTIM opublikował obiecujące wyniki, wskazujące na realność metody nieinwazyjnej. W dłuższej perspektywie projekt zaowocuje nieinwazyjnym podejściem do leczenia zwyrodnień siatkówki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Stymulacja wzorcem światła, siatkówka, ślepota zwyrodnieniowa, jądra podstawy, nieinwazyjny, OPTISTIM
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę