Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

AIDA — Wynik w skrócie

Project ID: 201673
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Belgia

Zaangażować osoby niepełnosprawne w udoskonalanie rozwiązań architektonicznych

Sposób, w jaki ludzie niepełnosprawni komunikują się z otoczeniem, oraz ich rozległe doświadczenia mogą wzbogacić i usprawnić prace architektów i projektantów. W ramach pewnej unijnej inicjatywy badano to podejście z zamiarem poprawy przyjazności architektury dla osób niepełnosprawnych.
Zaangażować osoby niepełnosprawne w udoskonalanie rozwiązań architektonicznych
Celem inicjatywy AIDA (Architectural design in dialogue with dis-ability theoretical and methodological exploration of a multi-sensorial design approach in architecture), finansowanego ze środków UE, było zrozumienie, w jaki stopniu bogate, obejmujące wiele zmysłów doświadczenia osób niepełnosprawnych mogą przydać się w pracach architektonicznych i w szeroko pojętym projektowaniu.

Uczestnicy inicjatywy opracowali nowe teorie i metody badawcze, umożliwiające poznanie doświadczeń osób niepełnosprawnych, jak i projektantów. Przeprowadzono szczegółowe badania dotyczące codziennych czynności oraz doświadczeń przestrzennych osób niepełnosprawnych oraz wizytowano wraz z nimi budynki.

Zespół AIDA przygotował kilka studiów przypadków, rekonstruując proces projektowania przedsięwzięć, w których niepełnosprawność odegrała kluczową rolę. Przeprowadzono wywiady z inwestorami, architektami i specjalistami doradzającymi w zakresie dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych, a ponadto wizytowano różne obiekty wraz z takimi osobami.

Uczeni wybrali prawdziwy konkurs architektoniczny, w którym wziął udział zespół obejmujący osoby z upośledzeniami czuciowymi. Zawodowi architekci i projektanci współpracowali z osobami niewidomymi, aby określić możliwości usprawnienia procesu projektowania.

Ustalono, że podchodząc do architektury z perspektywy niepełnosprawności, architekci i projektanci mogą poszerzyć swoją koncepcję przestrzeni i sam projekt, co przyczyni się do stworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Inicjatywa AIDA dowiodła, że architektura może skorzystać z doświadczeń osób niepełnosprawnych oraz z koncepcji projektowania inkluzywnego. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych będzie oznaczać poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Osoby niepełnosprawne, rozwiązania architektoniczne, AIDA, projektowanie wielosensoryczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę