Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ACAP — Wynik w skrócie

Project ID: 203929
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Modele teoretyczne umożliwiające skuteczniejsze powiązanie finansów przedsiębiorstwa z wyceną aktywów

Między finansami przedsiębiorstwa a wyceną aktywów — dwiema głównymi gałęziami teorii finansów — istnieje głęboka przepaść. Uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy postanowili wypełnić tę lukę.
Modele teoretyczne umożliwiające skuteczniejsze powiązanie finansów przedsiębiorstwa z wyceną aktywów
Panuje przekonanie, że oba podejścia do działalności finansowej powinny i mogą być analizowane przy pomocy jednolitej metody. Założenie to legło u podstaw realizacji projektu ACAP (Agency costs and asset pricing).

W pierwszej fazie projektu uczeni zajmowali się modelami dynamicznymi przedsiębiorstwa. Celem było wyprowadzenie metod wyceny aktywów z dokładnego opisu operacji i wewnętrznych tarć w firmie. Aby tego dokonać, partnerzy projektu zbadali wpływ kosztów agencji na wielkość firmy i inwestycje. Przeanalizowano wpływ kosztów agencji na kluczowe zmienne finansowe, w tym ceny akcji i obligacji, dźwignie, wskaźniki wartości księgowej instrumentu do jego wartości rynkowej, ryzyko kredytowe oraz posiadanie płynnych środków przez firmy. Wyniki pokazują, że koszty agencji wraz z zewnętrznymi kosztami finansowymi mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego akcje emitowane przez firmy są bardziej zmienne, gdy ich wartość jest niska, niż gdy jest wysoka.

Drugi etap prac koncentrował się na niewyłącznych stosunkach umownych na rynkach, których uczestnicy są poinformowani na różne sposoby. Zespół ACAP wykazał, że zdolność poinformowanych agentów do wiarygodnego komunikowania informacji poufnych jest bardzo ograniczona w przypadku posiadania prywatnych umów z kilkoma partnerami handlowymi na raz. Prowadzi to do niewykluczającej konkurencji, której efektem jest poważne załamanie rynku. Omawiane badanie pozwala lepiej zrozumieć rolę odgrywaną przez strukturyzowane produkty finansowe w ostatnim kryzysie finansowym. Naukowcy zbadali także, które formy interwencji regulacyjnej mogłyby pomóc w poprawie efektywności takich niewykluczających rynków.

Projekt ACAP dostarczył obszernej wiedzy na temat tego, w jaki sposób umowy finansowe podchodzą do kosztów agencji w następstwie sprzecznych źródeł informacji, jakimi dysponują różni akcjonariusze.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Finanse przedsiębiorstwa, wycena aktywów, ACAP, koszty agencji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę