Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SPATIAL MEMORY — Wynik w skrócie

Project ID: 204643
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niderlandy

Jak wrócić do domu?

Przedmiotem inicjatywy finansowanej ze środków UE była umiejętność orientowania się w terenie i określania swojego położenia. Umiejętność ta jest niezwykle ważna do przetrwania i cechuje zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Jak wrócić do domu?
Często musimy odnaleźć drogę w znanym bądź nieznanym otoczeniu. Musimy wówczas określić drogę powrotną, zrobić objazd bądź wyznaczyć skrót. Właśnie ta umiejętność zapamiętywania otoczenia przestrzennego oraz wykorzystywania informacji była przedmiotem badania w projekcie SPATIAL MEMORY (Neural correlates of spatial memory in children and adults).

Aby zbadać rozwój umiejętności przestrzennych, podstawowe korelacje neuronowe odwzorowania przestrzennego oraz mechanizmy odnajdywania drogi w przestrzeni, naukowcy wykorzystali połączenie różnych technik neuroobrazowania oraz metod behawioralnych. Korelacje neuronowe można opisać jako aktywność mózgu, która wymagana jest w celu wytworzenia określonego doświadczenia. W projekcie badano również indywidualne różnice dotyczące orientacji w terenie oraz rozwoju umiejętności przestrzennych.

Badania u osób dorosłych pokazały, że punkty charakterystyczne wykorzystywane dla orientacji w terenie aktywują rejon w mózgowym środkowym płacie skroniowym zwanym zakrętem hipokampa (PHG). Proces ten ma miejsce w czasie następującym między uczeniem się nowego otoczenia a procesem pobierania informacji. Ponadto zaobserwowano różnice anatomiczne w substancji szarej i białej tych regionów, które związane były z umiejętnością orientacji w terenie.

Badania dzieci i nastolatków w wieku od 8 do 18 wykazały, że selektywna relacja na punkty orientacyjne w zakręcie hipokampa stopniowo rozwijała się z wiekiem. Co ważne, u młodszych dzieci w wieku od 2 do 3 lat występował przejściowy rozwój umiejętności wykorzystywania informacji przestrzennych w stosunkowo krótkim okresie 5 miesięcy.

Dodatkowo ujawniono, że indywidualne różnice w codziennych umiejętnościach odgrywają ważną rolę w rozwoju strategii orientacji w terenie charakteryzujących osoby dorosłe. Korzystając z elektroencefalografii, naukowcy wykryli markery umiejętności przestrzennych u jednorocznych dzieci.

W projekcie SPATIAL MEMORY wykazano zatem zarówno stopniowe, jak i gwałtowne zmiany zależne od wieku dziecka oraz rodzaju dostępnych informacji przestrzennych. Otrzymane wyniki będą stanowić cenne źródło informacji w zakresie ludzkiego myślenia przestrzennego zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Środowiska przestrzenne, SPATIAL MEMORY, korelacje neuronowe, orientacja w terenie, zakręt hipokampa, strategie orientacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę