Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TRADEDEPRESSION — Wynik w skrócie

Project ID: 249546
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Długookresowe spojrzenie na wielki kryzys

Przeprowadzono kompleksową analizę porównawczą kryzysów ekonomicznych w latach 1929 i 2008, aby lepiej zrozumieć ich przyczyny i konsekwencje.
Długookresowe spojrzenie na wielki kryzys
Lekcje z wielkiego kryzysu są ważne dla polityków obecnie. Jednak literatura ekonomiczna dotycząca wielkiego kryzysu koncentrowała się głównie na polityce makroekonomicznej, która do niego oprowadziła, bez wystarczającej wiedzy o dezintegracji rynku surowcowego w tym okresie. Mało również wiadomo na temat przyczyn załamania handlu, roli protekcjonizmu oraz konsekwencji ochrony rynku w czasach międzywojennych.

TRADEDEPRESSION (Trade and the Great Depression in a long run perspective) to finansowany przez UE projekt, który zaowocował stworzeniem bazy danych dla wielkiego kryzysu, jak i kryzysu ekonomicznego z 2008 roku. Jego przedmiotem była analiza krótkoterminowych zależności pomiędzy produktywnością i zatrudnieniem, handlem i polityką handlu podczas wielkiego kryzysu.

Zgromadzono przepływy na poziomie surowców w ramach handlu dwustronnego pomiędzy krajami. Pozwoliło to na przeanalizowanie wpływu polityki handlowej na strukturę przepływów handlowych. Badacze zebrali również dane o polityce handlowej na poziomie surowców i kraju, np. dotyczące taryf. Co więcej skumulowali oni miesięczne dane handlu dwustronnego w celu połączenia ich ze zmiennymi ekonomicznymi i finansowymi.

Wstępna analiza sugerowała, że polityka handlowa miała większy wpływ na przepływy handlowe w Wielkiej Brytanii niż pierwotnie myślano. Późniejsze prace miały na celu odtworzenie analizy dla Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz analizę całościowego zbioru danych międzynarodowych.

Zbadano również rozprzestrzenianie nowoczesnego przemysłu w krajach peryferyjnych. Projekt TRADEDEPRESSION wykazał, że rozwój przemysłowy tego typu przyspieszył w okresie międzywojennym. Jednak początki współczesnego rozwoju przemysłowego sięgają nawet XIX wieku. Wpływ polityki różni się znacznie w poszczególnych krajach w zależności od dostępnych zasobów. Będąca w przygotowaniu książka na podstawie badań krajów i regionów umożliwi bliższe przyjrzenie się temu problemowi.

Dodatkowo w ramach badania przeanalizowano wpływ wielkiego kryzysu na politykę krajową. Wyniki wskazują, że dłuższe okresy recesji odgrywały ważną rolę w rozwoju skrajnie prawicowych tendencji podczas wielkiego kryzysu.

Omawiane prace będą przydatne w badaniach politycznych, ekonomicznych i geopolitycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wielki kryzys, kryzysy ekonomiczne, polityka makroekonomiczna, TRADEDEPRESSION, handel dwustronny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę