Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

EVOCULTURE — Wynik w skrócie

Project ID: 232823
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Ewolucja kulturowa i społeczne uczenie się

Rozwinięto innowacyjne empiryczne i teoretyczne techniki umożliwiające badaczom behawioryzmu określanie ewolucji i biologicznych podstaw społecznego uczenia się i kultury.
Ewolucja kulturowa i społeczne uczenie się
Jak i dlaczego ewolucja doprowadziła do powstania kultury? Co spowodowało powstanie społecznego uczenia się, innowacji i nauczania oraz jak dobór naturalny wpływał na ten proces? EVOCULTURE (The evolution of culture) to finansowany przez UE projekt, którego celem była odpowiedź na te pytania.

Przeprowadzono dwa międzynarodowe konkursy mające na celu określenie skutecznych zasad społecznego uczenia się. Uczestnicy zaproponowali strategie uczenia się, które poddano rywalizacji za pośrednictwem symulacji komputerowych. Wyniki wskazują na wartość społecznego uczenia się, zwłaszcza od młodych osób, które odniosły sukces, oraz od miejscowych w środowisku zmiennym przestrzennie. Przeprowadzono również dokładne badanie eksperymentalne na jednym z gatunków ryb ciernikowatych i ich adaptacyjną specjalizację w uczeniu się, która umożliwia im gromadzenie informacji dotyczących żerowania.

Zastosowano metody statystyczne do oceny skutków w celu zbadania ewolucji mózgu i kultury. Ustalono powiązanie pomiędzy rozmiarem mózgu i środkami poznania. Dodatkowo badacze rozwinęli modele koewolucyjne genów i kultury opisujące sposób rozwoju społecznego uczenia się, innowacji i nauczania. Przyczyniło się to do lepszego zrozumienia sposobów kształtowania ewolucji innowacyjnych zachowań przez czynniki poznania i społeczne.

Przeprowadzono również badania eksperymentalne dotyczące rozprzestrzenienia innowacji u ptaków i ryb. Dane zastosowano do stworzenia innowacyjnych narzędzi analitycznych, które umożliwiają zidentyfikowanie społecznego uczenia się w naturalnych populacjach zwierząt.

Wyniki przedstawiono w książkach, pismach naukowych, pakietach oprogramowania, na konferencjach, warsztatach oraz ogólnodostępnej wystawie. Będą one przydatne dla wielu dziedzin akademickich, takich jak biologia, psychologia, antropologia czy archeologia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Społeczne uczenie się, ewolucja, kultura, innowacja, dobór naturalny, EVOCULTURE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę