Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

INST&GLOB — Wynik w skrócie

Project ID: 241114
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Wpływ globalizacji na instytucje gospodarcze na całym świecie

Finansowany przez UE projekt polegał na przeprowadzeniu teoretycznego i empirycznego badania roli, jaką odgrywają instytucje gospodarcze w świecie globalizacji, w którym regiony i kraje wzajemnie na siebie oddziałują.
Wpływ globalizacji na instytucje gospodarcze na całym świecie
W ramach inicjatywy INST&GLOB (Institutions and globalization) analizowano te interakcje w trzech różnych środowiskach. Po pierwsze przeanalizowano zglobalizowane rynki kapitałowe, w których instytucja finansowa kraju może wchodzić w interakcje z zagranicznymi inwestorami. Drugim badanym środowiskiem była konkurencja militarna, w ramach której rywalizują organy podatkowe różnych krajów w kontekście wojen finansowych. Po trzecie badacze przeanalizowali zglobalizowane rynki produktów, gdzie firmy znajdują się z lokalizacjach geograficznych o różnych uwarunkowaniach instytucyjnych.

Ogólnie przyjęty jest pogląd, że globalizacja poprawia warunki gospodarcze i pobudza rozwój instytucji we wszystkich trzech środowiskach. Zglobalizowane rynki kapitałowe zachęcają instytucje finansowe do rozwijania zyskownych i zrównoważonych modeli biznesowych w celu wprowadzenia dyscypliny w krajowym systemie finansowym.

Jeśli chodzi o konkurencję militarną, korzystały na niej kraje, które mogły zwiększyć podatki i zmobilizować zasoby gospodarcze, tworząc podstawę dla nowych państw narodowych. W przypadku globalizacji ekonomicznej uważa się, że napędza ona handel towarami oraz migrację, co zwiększa szanse dla pracowników i firm oraz dalej napędza wzrost gospodarczy.

Wyniki projektu zakwestionowały te idee zarówno w płaszczyźnie teoretycznej, jak i empirycznej. W kontekście rynków kapitałowych dowody wskazują, że system bankowy krajów otrzymujących kapitał pozostaje pod wpływem globalizacji finansowej w zakresie wprowadzania innowacji finansowych. Wykorzystywane jest niewłaściwe postrzeganie ryzyka przez inwestorów. Dlatego finansowa globalizacja może zwiększyć wrażliwość lokalnego sektora bankowego, wystawiając go na ryzyko niewypłacalności rządu. Analizowane mechanizmy oferują wgląd w ostatnie kryzysy finansowe w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

W przypadku konkurencji militarnej badacze analizowali rządowe projekty budowlane we wczesnej współczesnej Europie, łącząc wnioskowanie ekonomiczno-teoretyczne ze zgromadzonymi danymi historycznymi. Ustalili, że konkurencja militarna zaowocowała istotnymi różnicami — silne kraje stawały się silniejsze, a inne kraje zaprzestawały lub porzucały wszelkie próby centralizacji.

W ramach projektu INST&GLOB przeanalizowano integrację gospodarczą poprzez gromadzenie danych o wzroście gospodarczym firm w regionach krajów na całym świecie. Wyniki wskazują, że integracja gospodarcza nie jest wystarczająco silną motywacją do ograniczenia nierówności w standardzie życia i produktywności w badanych regionach. Regiony z lepszymi instytucjami i wyższymi poziomami edukacji charakteryzują się znacznie wyższym standardem życia.

Siły konkurencyjne globalizacji kształtują wyniki gospodarcze w różnych obszarach oddziaływań gospodarczych. Nie dzieje się to jednak w przewidywany sposób — globalizacja, jak wykazał raport, może raczej pogorszyć wyniki gospodarcze w krajach o słabych instytucjach finansowych, fiskalnych i prawnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Globalizacja, instytucje gospodarcze, INST&GLOB, rynki kapitałowe, wzrost gospodarczy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę