Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

OUTREACH — Wynik w skrócie

Project ID: 228149
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Usprawnienie badań nad toksynami w celu zapewnienia lepszych przepisów

Naukowcy opracowali nowatorskie, zaawansowane technologicznie metody identyfikacji i badania zanieczyszczeń środowiska.
Usprawnienie badań nad toksynami w celu zapewnienia lepszych przepisów
Stworzenie przepisów zapewniających odpowiednią ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi wymaga identyfikacji, pomiaru i badania zanieczyszczeń organicznych oraz toksyn.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu OUTREACH (Overlooked unresolved toxic organic pollutants: Resolution, identification, measurement and toxicity: OUTREACH), zoptymalizowano wysokowydajne metody analizowania takich toksyn. Wyniki projektu były często komentowane w mediach, zostały uhonorowane licznymi nagrodami, a nawet doprowadziły do zmian w międzynarodowym prawie morskim.

Skuteczność metod została zademonstrowana, gdy badacze zidentyfikowali ropopochodne zanieczyszczenia, które spowodowały śmierć tysięcy ptaków morskich w Zjednoczonym Królestwie w 2013 r. Metody te umożliwiły również znaczne usprawnienie pomiaru złożonych mieszanin zanieczyszczeń w powietrzu miejskim.

Ponadto dzięki tym metodom naukowcy byli w stanie zidentyfikować naturalne substancje chemiczne wykrywane na insektach, a także zbadać toksyczność kwasów naftenowych. Chociaż kwasy naftenowe występują dość powszechnie w środowisku naturalnym, nie zostały zidentyfikowane przez ponad sto lat.

Zespół projektu OUTREACH odkrył, że kwasy naftenowe na ogół nie są bardzo toksyczne według standardów UE. W trakcie badań nad małżami pochodzącymi z zanieczyszczonych wód morskich odkryto, że substancje chemiczne nie gromadzą się w małżach w taki sam sposób, jak inne zanieczyszczenia.

W ramach projektu OUTREACH wydano ponad 30 publikacji naukowych, a jego wyniki były szeroko opisywane w mediach, dzięki czemu dotarły do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Opracowane metody będą mogły zostać wykorzystane w ocenie wpływu organicznych chemicznych substancji zanieczyszczających na ludzi i na środowisko naturalne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Toksyna, zanieczyszczenia organiczne, OUTREACH, wysokowydajny, kwasy naftenowe, małże
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę