Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MAMMASTEM — Wynik w skrócie

Project ID: 233033
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Terapia skierowana w komórki macierzyste nowotworów złośliwych

Rak sutka jest istotną przyczyną związanych z nowotworami zgonów wśród kobiet. Strategie przeciwnowotworowe nakierowane na nowotworowe komórki macierzyste mają większą specyficzność i mniejszą ilość działań niepożądanych.
Terapia skierowana w komórki macierzyste nowotworów złośliwych
Przez lata naukowcy sugerowali istnienie nowotworowych komórek macierzystych jako wyjaśnienie karcynogenezy i nawrotu choroby. Nowotworowe komórki macierzyste stały się więc nowym celem w zwalczaniu i ostatecznym wyleczeniu nowotworów. Jednakże wiedza dotycząca molekularnych różnic między zdrowymi a nowotworowymi komórkami macierzystymi jest ograniczona.

W tym kontekście, uczestnicy finansowanego przez UE projektu MAMMASTEM (Molecular mechanisms of the regulation of mammary stem cell homeostasis and their subversion in cancer) postanowili zbadać zdrowe i powodujące nowotwory komórki macierzyste ssaków (MaSC), analizując czynnik warunkujący los komórek Numb, o znanym udziale w rozwoju neuronalnym Drosophila. Numb stanowi supresor raka sutka u człowieka, a jego ekspresja ulega zahamowaniu w połowie wszystkich przypadków. Numb kontroluje dwa różne szlaki, sygnalizację p53 oraz Notch, a jego utrata jest ogólnie związana z słabszymi rokowaniami dla pacjentów z rakiem sutka.

Biorąc pod uwagę, że Numb jest asymetrycznie dzielony przy pierwszym podziale prawidłowych MaSC, naukowcy z projektu MAMMASTEM wysunęli hipotezę, że utrata Numb może wpływać na kinetykę podziału. Aby zbadać i scharakteryzować molekularne mechanizmy prawidłowej biologii MaSC, naukowcy wykorzystali technikę izolowania MaSC o dużej czystości.

Ponadto zastosowali metody genetyki myszy, co umożliwiło im wyjaśnienie kluczowej roli Numb w regulacji asymetrycznego podziału MaSC. Analizy komórkowe i biochemiczne sugerowały, że Numb jest związany z endocytozą, a jego właściwe umiejscowienie w pęcherzykach endocytarnych może kierować samoodnawianiem MaSC. Ponadto, dzięki wysokoprzepustowym badaniom przesiewowym bazującym na siRNA, naukowcy odkryli, że powszechna degradacja białka Numb w przebiegu raka sutka występuje w związku z ligazami E3. Celowanie w te enzymy może przywrócić właściwy poziom Numb i umożliwić inhibicję wzrostu guza.

Reasumując, prace uczestników projektu MAMMASTEM dostarczyły podstawowej wiedzy na temat biologicznych właściwości zdrowych i nowotworowych MaSC. Celowanie w nieprawidłowe funkcjonowanie Numb w przebiegu raku sutka jawi się jako szczególnie wartościowa strategia niszczenia nowotworowych komórek macierzystych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Komórki macierzyste, rak sutka, Numb, p53, Notch, ligaza E3
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę