Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

VIRNA — Wynik w skrócie

Project ID: 232974
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwajcaria

Ponowne badanie wnikania wirusa do komórki podczas infekcji

Europejscy naukowcy przeprowadzili szczegółowe badania molekularne elementów gospodarza i wirusa, które kierują wczesnymi zdarzeniami podczas infekcji. Wyniki badania ujawniły nowe aspekty dobrze zbadanych procesów infekcji wirusowej.
Ponowne badanie wnikania wirusa do komórki podczas infekcji
Wirusy są pasożytami obligatoryjnymi, które do replikacji wykorzystują biosyntetyczną maszynerię gospodarza. Ponadto wykorzystują one liczne procesy komórkowe do przekraczania błon komórkowych, transportu w obrębie komórki oraz wkraczania do jądra i opuszczania go. Coraz więcej danych wskazuje, że wiele wirusów, takich jak wirus krowianki, specyficznie oddziałuje z komórkami gospodarza poprzez komórkowe szlaki sygnalizacyjne, wyzwalając u nich endocytozę. Otwiera to nowe pole do badań nad molekularnymi czynnikami warunkującymi te procesy.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu VIRNA (Cellular biology of virus infection) zamierzali przeanalizować wczesne etapy infekcji wirusowych u zwierząt i zidentyfikować kluczowe białka komórek gospodarza. W tym celu prowadzili wysokoprzepustowe badania przesiewowe poprzez wyciszenie siRNA i liczne techniki komórkowe oraz molekularne. Zainfekowano in vitro ludzkie komórki wirusami z sześciu różnych rodzin (poliomawirusów, alfawirusów, pokswirusów, herpeswirusów, buniawirusów, paramyksowirusów oraz myksowirusów) i monitorowano zmiany komórkowe oraz molekularne.

Wyniki projektu pomogły naukowcom w określeniu strategii i różnych mechanizmów molekularnych, wykorzystywanych przez wirusy z otoczką i bez niej do wnikania do komórek. Dane eksperymentalne dowodzą, że oprócz przypadku endocytozy, wirusy przygotowują się do penetracji komórki. We wnikaniu wirusów, porzucaniu otoczki wirusowej, inicjacji transkrypcji i replikacji mogą brać udział tysiące białek komórkowych oraz genów wirusowych.

Reasumując, prace uczestników projektu VIRNA dostarczyły nieocenionej wiedzy na temat oddziaływań między wnikającymi wirusami a skomplikowaną maszynerią komórkową gospodarza, co zaowocowało nowymi odkryciami. Długoterminowo wiedza ta może być wykorzystana do projektowania i tworzenia nowych strategii przeciwwirusowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infekcja, wirus, endocytoza, siRNA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę