Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

AMIMOS — Wynik w skrócie

Project ID: 228044
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwecja

Wiele anten, wiele korzyści

Technologia wieloantenowa (ang. multiple-input multiple-output — MIMO) jest już z powodzeniem stosowana w ruterach Wi-Fi i systemach telefonii komórkowej 4G. Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował nowatorską technologię, która znajdzie zastosowanie w wielu różnych obszarach.
Wiele anten, wiele korzyści
Masywne systemy antenowe mogą znacznie zwiększyć efektywność widma. Dzięki połączeniu strumieni danych odbieranych z różnych ścieżek i w różnych punktach czasowych inteligentna technologia antenowa zapewnia optymalną prędkość danych i zwiększa przepustowość łącza oraz wydajność widma.

Badania prowadzone w ramach projektu AMIMOS (Agile MIMO systems for communications, biomedicine, and defence) zaowocowały znacznym poszerzeniem wiedzy na temat wykorzystania technologii MIMO w komunikacji bezprzewodowej, systemach radarowych, a także w obrazowaniu biomedycznym i badaniach USG.

Naukowcy opracowali nowe sposoby koordynacji transmisji połączeń podrzędnych przez stacje bazowe oraz wspólnego przetwarzania sygnałów otrzymywanych w ramach połączeń nadrzędnych. Pozwoliło to na zwiększenie zasięgu sieci i prędkości przesyłu danych przez użytkowników sieci komórkowych bez zużywania dodatkowej energii. Dzięki zastosowaniu nowych schematów kodowania zapewniających dostęp do przekaźników radiowych oraz technologii MIMO bezprzewodowe systemy komórkowe i sieci danych stały się bardziej niezawodne i bezpieczne.

We współpracy z amerykańskimi naukowcami członkowie projektu AMIMOS opracowali sposoby projektowania kształtu fal w celu stworzenia sygnałów radarowych, które mogą poprawić rozdzielczość i dokładność systemów radarowych MIMO. Techniki te mogą również znaleźć zastosowanie w systemach komunikacji podwodnej. Opracowano prototyp w celu przetestowania wykorzystania technologii MIMO w tych dwóch obszarach.

Dzięki zastosowaniu technologii MIMO do przetwarzania sygnałów akustycznych w biomedycynie opracowano nowatorskie, oparte na ultradźwiękach, adoptywne podejście do szacowania prędkości przepływu krwi. Wyniki mogą pomóc w usprawnieniu diagnozowania problemów z zastawkami serca dzięki szybkim i nieinwazyjnym badaniom. Ponadto, we współpracy z amerykańskim zespołem, naukowcy opracowali zaawansowaną metodę poprawy jakości obrazu w badaniach obrazowania rezonansu magnetycznego.

Działania informacyjne objęły 346 publikacje w czasopismach, na prezentacjach i podczas konferencji. Wyniki projektu omówiono również w dwóch książkach, napisanych wspólnie przez członków projektu AMIMOS: "Waveform Design for Active Sensing Systems – A Computational Approach" oraz "Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems".

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MIMO, wydajność widma, komunikacja bezprzewodowa, systemy radarowe, obrazowanie biomedyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę