Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

P-WIND — Wynik w skrócie

Project ID: 259391
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Pulsary gamma

Kosmiczne obserwatorium Fermi tworzy mapę całego nieba w zakresie promieniowania gamma, wykonując zdjęcia co trzy godziny. Pozwala to na odkrycie wielu pulsarów, czyli namagnesowanych, wirujących gwiazd neutronowych, które emitują wiązki światła.
Pulsary gamma
Zamontowany na statku Fermi teleskop Large Area Telescope (LAT) skanuje regularnie całe niebo, tworząc coraz bardziej szczegółowy obraz nieba w zakresie promieniowania gamma, najbardziej energetycznej formy światła. O ile energia światła widzialnego mieści się w zakresie od 2 do 3 eV, LAT wykrywa promieniowanie gamma o energiach rzędu od 20 mln do ponad 300 mld elektronowoltów (GeV).

W obiektach emitujących promieniowanie gamma o takiej energii zachodzą niezwykłe procesy astrofizyczne. Przed przystąpieniem do realizacji tego unijnego projektu, wśród wszystkich źródeł wykrytych przez satelitarne obserwatoria promieniowania gamma i naziemne teleskopy czerenkowowskie, setki galaktycznych źródeł promieniowania gamma nie posiadały swoich odpowiedników na falach optycznych, radiowych czy rentgenowskich.

Uczestnicy projektu P-WIND (New light on the gamma-ray sky: Unveiling cosmic-ray accelerators in the Milky Way and their relation to pulsar wind nebulae) przypuszczali, że wiele z tych źródeł to pulsary lub mgławice zasilane przez pulsary. Głównym założeniem projektu było zbadanie tych niezidentyfikowanych źródeł (ze szczególnym uwzględnieniem mgławic wiatru pulsarowego — PWNe) przy użyciu danych o wielu długościach fal, przede wszystkim pochodzących z teleskopu LAT znajdującego się na obserwatorium Fermi.

Uczeni przeprowadzili analizę szeregu PWNe, dowodząc że światło emitowane przez te źródła można bardzo dokładnie modelować, przy założeniu iż są to PWNe, w których pole magnetyczne uległo już osłabieniu, zmniejszając tym samym emisję synchrotronową.

Przeprowadzono również bardziej ogólną analizę danych z LAT dotyczących promieniowania powyżej 10 GeV z 58 bln źródeł mieszczących się w 5 stopniach płaszczyzny galaktycznej. W efekcie odkryto 30 źródeł, wśród których zidentyfikowano 11 obiecujących kandydatów na PWNe oraz 5 PWNe. Zwiększona populacja wykrytych źródeł GeV potwierdza tezę, że rozwinięte PWNe stanowią dominującą klasę źródeł w zakresie promieniowania gamma.

Projekt P-WIND pozwolił na określenie nowych wartości granicznych dotyczących właściwości PWNe oraz dostarczył nowych informacji na temat natury niezidentyfikowanych źródeł dzięki równoległemu wykrywaniu jednego pulsara, pozostałości jednej supernowej i jednego regionu potencjalnego tworzenia się gwiazdy (W43).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Promieniowanie gamma, pulsary, P-WIND, mgławica wiatru pulsarowego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę