Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

RINEC — Wynik w skrócie

Project ID: 227612
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwajcaria

Zależności między bioróżnorodnością, ekologią i sieciami rzecznymi

W pewnym ambitnym projekcie badawczym wykorzystano modelowanie i gromadzenie danych, aby zrozumieć wpływ sieci rzecznych na bioróżnorodność i ogniska chorobowe.
Zależności między bioróżnorodnością, ekologią i sieciami rzecznymi
Zlewnie rzek są skomplikowanym laboratorium ekologicznym, umożliwiającym badanie oddziaływań między hydrologią, ekologią i bioróżnorodnością. Naukowcy są zdania, że badanie tych systemów może dostarczyć przydatnych informacji na temat ognisk chorobowych i systemów dystrybucji substancji odżywczych w skali regionalnej.

Celem projektu RINEC (River networks as ecological corridors for biodiversity, populations and waterborne disease (RINEC)), finansowanego ze środków UE, było wykorzystanie danych zebranych w terenie oraz modelowania obliczeniowego do stworzenia teoretycznego modelu predykcyjnego systemów rzecznych.

W ramach inicjatywy RINEC stworzono model wykorzystujący informacje hydrologiczne do przewidywania wpływ zmiany klimatu na bioróżnorodność i bogactwo gatunków na danym terenie. Model uwzględnia w szczególności to, w jaki sposób rzeki pełnią rolę nisz ekologicznych oraz systemów rozprowadzania substancji odżywczych.

Innym badanym aspektem była inwazja omułków w systemie rzecznym Mississippi-Missouri, a ponadto stworzono model opisujący i wyjaśniający to zjawisko. Naukowcy dowiedli, że same czynniki hydrologiczne nie wystarczają, by napędzać inwazję, co wskazywałoby na istotną rolę żeglugi handlowej i rekreacyjnej w tym procesie.

Modele opracowane w ramach projektu RINEC umożliwiają określenie znaczenia systemów rzecznych w globalnym przemieszczaniu się gatunków oraz ogólnej bioróżnorodności. Wyniki tych prac pokazują, jak ściśle powiązany jest świat przyrody.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bioróżnorodność, ekologia, sieci rzeczne, ogniska chorób, RINEC, systemy rzeczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę