Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ADONIS — Wynik w skrócie

Project ID: 205537
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niemcy

Nowe spojrzenie na mikrokosmos ciał stałych

Attosekundowa skala czasowa pomiaru czasu i odległości pokonywanej przez elektrony między przyległymi atomami odgrywa istotną rolę w procesach elektronowych i jądrowych. Zrozumienie ruchu elektronów w ciałach stałych pozwoliłoby na zwiększenie prędkości transmisji danych oraz zminiaturyzowanie urządzeń elektronicznych.
Nowe spojrzenie na mikrokosmos ciał stałych
W ciągu kilku najbliższych lat możliwe będzie mierzenie i poznawanie procesów elektronowych zachodzących w atomach, reakcji przeniesienia ładunków w cząsteczkach i dynamiki elektronowej w procesach powierzchniowych. Powstałe mniej więcej dziesięć lat temu badania attofizyczne umożliwiły prowadzenie attosekundowych pomiarów w czasie rzeczywistym, głównie w gazach.

Uczestnikom projektu ADONIS (Attosecond dynamics on interfaces and solids) udało się po raz pierwszy zmierzyć transport elektronów w ciałach stałych. Przy pomocy specjalnych systemów laserowych zespół skupiał attosekundowe impulsy na ciele stałym posiadającym na wierzchu adsorbowane warstwy atomowe. Uczeni byli w stanie zaobserwować w czasie rzeczywistym transport elektronów przez warstwy atomowe w ciele stałym.

Pomiar czasu potrzebnego elektronowi do przemieszczenia się między sąsiednimi atomami stanowi jedną z najmniejszych skal w przypadku procesów elektronowych. Wiedza na temat ruchu elektronów w skalach attosekundowych może pozwolić na opracowanie technologii elektronicznych zdolnych do przetwarzania danych z szybkością 100 000 razy większą niż aktualnie dostępne urządzenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ciała stałe, attosekunda, elektronowe, transmisja danych, transport elektronów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę