Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CHROMOSOME STABILITY — Wynik w skrócie

Project ID: 202337
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Pomyślne wznowienie replikacji DNA po zatrzymaniu widełek

Integralność rozwoju komórki jest stale zagrożona, jako że istnieje wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych zaburzających replikację DNA. Badacze z UE przyjrzeli się mechanizmom zapobiegania interferencji w widełkach replikacyjnych.
Pomyślne wznowienie replikacji DNA po zatrzymaniu widełek
Zatrzymanie widełek replikacyjnych spowodowane zakłóceniem jego postępów, stabilizacja i wznowienie tego procesu mogą być przyczyną nowotworów złośliwych. Funkcją składającego się z wielu podjednostek kompleksu Smc5-Smc6 jest przeprowadzenie widełek replikacyjnych przez uszkodzone DNA. Kompleks ten jest rekrutowany do miejsca zatrzymania widełek.

Podczas projektu CHROMOSOME STABILITY (Coordination of DNA replication and DNA repair at single-forks: the role of the Smc5-Smc6 complex in replication fork stalling and resumption) zidentyfikowano miejsca modyfikacji potranslacyjnych powodowanych przez elementy maszynerii Smc5-Smc6. Badacze analizowali przede wszystkim czynnik modyfikujący SUMO, przypominający ubikwitynę, którego działanie jest zależne od podjednostki Nse2 kompleksu Smc5-Smc6. SUMO uczestniczy w powstawaniu modyfikacji potranslacyjnych.

Zespół zidentyfikował kilka molekuł docelowych SUMO, w tym Scc1. Wyniki badania wskazują, że dołączenie SUMO do Scc1 z udziałem Nse2 jest niezbędne do naprawy pęknięć podwójnej nici DNA. Inne białko docelowe, Sgs1, jest znane z roli w nowotworzeniu u osób z tzw. zespołem Blooma. Dane potwierdziły, że Sgs1 uczestniczy w mocowaniu elementów pośrednich rekombinacji w miejscu uszkodzonych lub wstrzymanych widełek. Naukowcy dokonali też zaskakującego odkrycia: stwierdzili, że w miejscu nieprawidłowości widełek zachodzi zmiana stanu zwinięcia DNA.

Niepowodzenie w naprawie błędów replikacji w widełkach oraz we wznowieniu ich postępów może prowadzić do choroby nowotworowej, dlatego też znajomość maszynerii molekularnej uczestniczącej w tym procesie przełoży się na nowe cele leków. Spersonalizowane podejście na takim poziomie ograniczy dotkliwe działania niepożądane i zwiększy skuteczność leczenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Replikacja, zatrzymanie widełek replikacyjnych, nowotwór złośliwy, Smc5-Smc6, SUMO, Nse2, Sgs1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę