Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MOLTALL — Wynik w skrócie

Project ID: 205252
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Belgia

Nowe cele molekularne w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

Ostra białaczka limfoblastyczna z limfocytów T (T-ALL) jest agresywnym nowotworem złośliwym, często występującym u dzieci i młodzieży. Naukowcy europejscy odkryli wady genetyczne u chorych, które mogą stanowić cele terapii.
Nowe cele molekularne w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej
T-ALL jest agresywnym nowotworem złośliwym, w którym dochodzi do nagromadzenia niezróżnicowanych tymocytów z szeregiem mutacji genów ze szlaków transkrypcji i przekazywania sygnałów. Finansowany przez UE projekt MOLTALL (Molecularly targeted therapy for T cell acute lymphoblastic leukemia) miał za zadanie stworzyć dokładniejszą charakterystykę molekularną związanych z T-ALL onkogenów, które odpowiadają za wzmożoną proliferację i przeżycie komórek nowotworowych.

Aby uzyskać wszechstronny obraz rozwoju T-ALL od postaci pierwotnej do nawrotu, badacze przeprowadzili zintegrowaną analizę genomiczną pacjentów od początkowego rozpoznania, poprzez remisję, aż do nawrotu. Kolejnym etapem było wygenerowanie modeli komórkowych i mysich, aby potwierdzić onkogenne właściwości nowo zidentyfikowanych genów.

Wyniki projektu obejmują nowe geny supresji nowotworów aktywne w T-ALL, których rolą jest kontrola translacji. Są to m.in. geny fosfatazy tyrozynowej TPN2 i PTPRC, białko rybosomalne RPL5 i CNOT3. Odkryto również, że białko JAK3 z rodziny kinaz tyrozynowych, receptor interleukiny 7 (IL7R) i białko rybosomalne RPL10 stanowią onkogeny związane z T-ALL. Naukowcom udało się opisać całe spektrum mutacji związanych z T-ALL dzięki nowym technikom sekwencjonowania.

Łącznie dane te ujawniły obecność szeregu nieznanych dotąd supresorów nowotworów i szlaków onkogennych uczestniczących w pojawieniu się i progresji T-ALL. Co najważniejsze, wyniki wskazują, że inhibitory kinazy JAK (skierowane wobec mutantów JAK3 lub IL7R) mogą stanowić obiecujące leki na T-ALL, które wymagają obecnie dalszych badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ostra białaczka limfoblastyczna, MOLTALL, gen supresji nowotworów, JAK3, onkogen
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę