Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NEUROSEMANTICS — Wynik w skrócie

Project ID: 209704
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Jak mózg przetwarza znaczenia

Nadajemy znaczenie otaczającemu nas światu, dzięki czemu określamy również własną tożsamość. W ramach finansowanego przez UE projektu naukowcy badali mechanizmy neuronalne, aby ustalić, w jaki sposób mózg tworzy odzwierciedlenie otoczenia i jego interpretację w postaci znaczeń.
Jak mózg przetwarza znaczenia
Projekt NEUROSEMANTICS (Neurosemantics: The human brain as a meaning processor) był interdyscyplinarną inicjatywą obejmującą cztery wzajemnie się uzupełniające wątki.

Były to badania nad pamięcią semantyczną u niemowląt, przetwarzaniem różnych języków w mózgu, przetwarzaniem w mózgu informacji o złożonym znaczeniu, niezakodowanych w postaci słów oraz przetwarzaniem znaczenia wygenerowanego przez zniekształcone bodźce, przetworzone poza poziomem świadomości.

Następnie porównywano różne aspekty rozwoju werbalnego i niewerbalnego u niemowląt do semantyki drugiego języka i przetwarzania informacji niewerbalnych u dorosłych. Różnice między świadomymi i nieświadomymi aspektami przetwarzania semantycznego stanowiły podstawę interpretacyjną dla wyników uzyskanych w pozostałych trzech wątkach.

Wyniki wskazują, że dzieci spontanicznie kojarzą dźwięki mowy z widzianymi kształtami zanim jeszcze poznają pierwsze słowa. Rozpoznają też słowa, zanim są w stanie mówić, i przełączają się między językami, zanim uświadomią sobie, że istnieją różne języki.

Jednakże nie tylko u małych dzieci procesy poznawcze na wysokim poziomie zachodzą nieświadomie. Osoby dorosłe znające drugi język tłumaczą jego słowa na język ojczysty spontanicznie i nieświadomie. Osoby takie mogą uzyskać mentalny dostęp do brzmienia słów ojczystych podczas wypowiadania się w drugim języku nie mając nawet tego świadomości.

Wyniki projektu wskazują, że mózg ludzki pilnie i automatycznie przetwarza znaczenie, przeważnie bez świadomości związanych z tym wewnętrznych procesów. Ma to miejsce nawet w przypadku takich czynności, jak mowa, którą uważa się za w pełni podległą woli. W świetle tych odkryć należy przewartościować podejście do tworzenia znaczeń i podejmowania decyzji.

Projekt NEUROSEMANTICS ukazał nieoczekiwanie wysoki poziom automatyzmu w procesie tworzenia znaczeń w mózgu. Wprawdzie świadomość umożliwia zrozumienie natury mózgu, jednak większość procesów, które nas definiują i pozwalają zrozumieć świat, wynika ze spontanicznego i nieświadomego przetwarzania danych. Procesy te nadal nie zostały w pełni poznane. Nauka będzie musiała więc przedefiniować stanowisko wobec operacji konceptualnych, które dotąd uważano za podległe woli.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mózg, znaczenie, mechanizmy neuronalne, NEUROSEMANTICS, semantyka, języki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę