Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ERNBPTC — Wynik w skrócie

Project ID: 205199
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Izrael

Transkrypcja, translacja i degradacja w procesie wytwarzania białek

Ilość wytwarzanych białek oraz miejsce i czas ich powstawania mają ogromne znaczenie dla komórek. Badacze analizują mechanizmy kontroli składania białek po translacji DNA.
Transkrypcja, translacja i degradacja w procesie wytwarzania białek
Transkrypcja, czyli proces przepisania DNA na RNA, została stosunkowo dobrze opisana. Natomiast procesy modulacji i regulacji translacji, czyli przepisania RNA matrycowego (mRNA) na białko, nadal kryją wiele tajemnic.

Podczas finansowanego przez EU projektu ERNBPTC (Expression regulatory networks: beyond promoters and transcription control) prowadzono badania na bakteriach, drożdżach i komórkach człowieka, aby poznać wzajemne zależności między transkrypcją, degradacją transkryptów i translacją.

Korzystając z metod genomiki doświadczalnej, bioinformatyki i modelowania, zespół odkrył szereg nowych elementów kontrolnych. Badacze odkryli prawidłowość w określaniu wydajności procesu odkodowania mRNA i wytwarzania białka. Układ ten obejmuje kodowanie białka poprzez kodony, którym odpowiada niski poziom RNA transferowego (tRNA).

U ssaków występuje inny mechanizm kontrolny, który obejmuje dwa osobne zestawy tRNA i kodonów zależnie od tego, czy komórka podlega szybkim podziałom, tj. proliferacji, czy też różnicowaniu. Nowotwory złośliwe podlegają programowi proliferacji.

Inne ważne mechanizmy odkryte w projekcie dotyczą kontroli transkryptomu w odpowiedzi na stres i nowego języka sekwencji, który ma wpływ na ekspresję genów. Istnieje też proces, w którym pozycja rybosomu może wpływać na wzorzec cięcia transkryptów RNA do docelowej długości.

Spektrum zastosowań wyników badania ERNBPTC jest bardzo szerokie. Regulacja ekspresji genomu jest niezbędna w warunkach stresu i zmian środowiska. W dłuższej skali czasowej prace mogą wyjaśnić, w jaki sposób wyewoluowały te różne, choć wzajemnie ze sobą powiązane mechanizmy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transkrypcja, translacja, degradacja, wytwarzanie białek, mRNA, tRNA, stres, zmiany środowiska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę