Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

QUASOM — Wynik w skrócie

Project ID: 208516
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niemcy

Zrozumieć obieg węgla w glebie

Naukowcy zdobyli informacje na temat wpływu materii organicznej znajdującej się w glebie na zmianę klimatu oraz generalnie na systemy Ziemi.
Zrozumieć obieg węgla w glebie
W zawartej w glebie materii organicznej (SOM) magazynowane są duże ilości węgla, co oznacza, że SOM wpływa na globalny obieg węgla, a tym samym na zmianę klimatu. Ponieważ jednak dynamika SOM pozostaje słabo zbadana, włączenie jej do modeli systemów Ziemi powoduje dużą niepewność prognoz.

Uczestnicy projektu QUASOM (Quantifying and modelling pathways of soil organic matter as affected by abiotic factors, microbial dynamics, and transport processes), finansowanego ze środków UE, starali się poszerzyć wiedzę na temat wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na dynamikę obiegu węgla i wody w glebie. Dzięki tej wiedzy modele systemów Ziemi mogą lepiej odzwierciedlać rolę gleby i zawartej w niej materii organicznej.

Jednym z ważnych osiągnięć projektu jest opracowanie modelu oszczędnego (ang. "parsimonious model") wertykalnego transportu SOM. Model ten nosi nazwę SOMPROF i umożliwia skuteczniejszą reprezentację takich aspektów, jak izolacja termiczna gleby przez warstwy organiczne czy rola mikroorganizmów w podglebiu.

Uczonym udało się uprościć szczegółowe modele opisujące dynamikę mikrobiologiczną w małej skali. Dzięki temu wpływ mikroorganizmów na rozkład SOM jest reprezentowany lepiej niż do tej pory.

Przygotowano też wzorce obrotu węgla, pomagające w porównywaniu i udoskonalaniu modeli systemów Ziemi. Wiedza ta przyda się specjalistom od modelowania klimatu, a także w walce ze zmianami klimatycznymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, systemy Ziemi, materia organiczna w glebie, obieg węgla w przyrodzie, QUASOM, abiotyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę