Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

REGEXTRA — Wynik w skrócie

Project ID: 204522
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niemcy

Kiedy transkrypcja łączy się z translacją

Ekspresja genów może być modulowana na wiele sposobów, biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących czynników. Badacze UE odkryli nowy proces oparty o fosforylację.
Kiedy transkrypcja łączy się z translacją
Transkrypcja kodu genetycznego do matrycowego RNA (mRNA), a następnie translacja w białka na rybosomach musi być przeprowadzona w określonym czasie, a odpowiednia ilość białek tworzona jest zgodnie z określonym etapem rozwoju. Cały proces musi przebiegać szybko i być wydajny.

W ramach projektu REGEXTRA (A novel level for the regulation of eukaryotic gene expression: coupling transcription to translation) badano białko znane ze swojej roli w transkrypcji, tj. białko Ctk1. Badania wykonane w projekcie REGEXTRA wykazały, że białko Ctk1 wchodzi w interakcje z innym białkiem, Sro9. Białko Sro9, które jest obecne w miejscu transkrypcji, z dużą szybkością przechodzi pomiędzy jądrem i cytoplazmą, pozostawiając w jądrze mRNA. Takie zjawisko może mieć również miejsce podczas translacji.

W drugiej fazie projektu REGEXTRA badacze analizowali około 300 poddanych fosforylacji obszarów na białku tworzącym bloki rybosomów. W translacji duże znaczenie ma dziesięć obszarów fosforylacji, a naukowcy określili szczegółowe mechanizmy działania dwóch z takich obszarów.

Badanie regulacji ekspresji genów jest szybko rozwijającym się obszarem. Zastosowanie wyników badań może mieć wpływ na rozwój oraz zdrowie żywych organizmów, od ludzi po mikroorganizmy. W miarę wyjaśniania funkcjonujących mechanizmów, oczywistym staje się delikatność i złożoność systemów biologicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transkrypcja, translacja, fosforylacja, mRNA, elementy składowe białek, Ctk1, Sro9
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę