Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

KINETOCORE — Wynik w skrócie

Project ID: 203449
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Austria

Segregacja chromosomów na poziomie cząsteczkowym

Nieprawidłowa liczba chromosomów może prowadzić do wad wrodzonych oraz raka. Badacze z UE zbadali kinetochor, tj. organellę podziałów komórkowych, odpowiedzialną za równe rozłożenie chromosomów podczas podziału.
Segregacja chromosomów na poziomie cząsteczkowym
Kinetochor odpowiada za przyłączenie chromosomów do mikrotubuli wrzeciona podziałowego podczas mitozy i mejozy. Niewiele jednak wiadomo o zmianach molekularnych mających miejsce podczas działania tego ważnego mechanizmu.

W projekcie KINETOCORE (Molecular dissection of the kinetochore – microtubule interface) naukowcy zidentyfikowali kilka kompleksów molekularnych umożliwiających dokładny podział chromosomowy. W tym celu uczeni zaprojektowali i opracowali prostsze wersje kinetochorów z białek oraz DNA, który został wyizolowany z drożdży, Saccharomyces cerevisiae.

Wyniki badania pokazały, że użycie kompleksu Dam-1 wiążącego mikrotubule umożliwiło wierną segregację chromosomów. Badacze udowodnili, że w naturalnym kinetochorze Dam-1 zwiększa powinowactwo do kompleksu Ndc80 dla mikrotubul oraz umożliwia dołączanie do rosnących oraz malejących mikrotubularnych końców plus.

Ponadto wciąż istnieje wysoki poziom ochrony pomiędzy drożdżami a ludzkim Ndc80. Pod względem fizycznym naukowcom udało się zidentyfikować zabezpieczony centromer dla kompleksu Ndc80. Kinetochory poruszają się za pomocą niekanoniczmego silnika kinezynowego korzystającego z nowego mechanizmu ruchomości umożliwiającego ruch pomiędzy mikrotubulami.

Inne ważne kompleksy molekularne uwzględniają białka Aurora B, które jest również dobrze zabezpieczone. Fosforylacja przez białko Aurora B jest istotna z punktu widzenia regulacji interakcji pomiędzy wrzecionem mitotycznym a samą funkcją kontrolującą kinazy Aurora B.

Wyniki prac realizowanych w projekcie KINETOCHORE zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach. Był to między innymi Journal of Cell Biology, Journal of Molecular Biology oraz Nature Cell Biology.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Segregacja chromosomów, kinetochor, kompleks Dam-1, Ndc80, Aurora B
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę