Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

OPTICALBULLET — Wynik w skrócie

Project ID: 210355
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Hiszpania

Nowe narzędzie badania neuronów

Zbiór instrumentów cząsteczkowych zwanych przełącznikami optycznymi to rewolucyjny sposób badania procesów komórkowych oraz reakcji chemicznych w komórkach. Badacze z UE stworzyli nowy przełącznik optyczny służący do badania działania neuronów.
Nowe narzędzie badania neuronów
Aby opracować skuteczne farmakoterapie, konieczne jest zrozumienie podstawowych procesów oraz mechanizmów funkcjonowania komórek. W tym celu naukowcy wykorzystali związki umożliwiające sterowanie światłem, zwane przełącznikami optycznymi.

Przełączniki optyczne można wykorzystać, aby zdalnie namierzyć określone białka i części komórek, a nawet całe organizmy, oraz sterować nimi.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu OPTICALBULLET (Studies of neurosecretion by remote control of exocytosis and endocytosis with light) naukowcy opracowali nowe przełączniki optyczne służące do analizy procesów sekrecji oraz pochłaniania w neuronach.

W tym celu badacze wykorzystali receptor glutaminianu bramkowany światłem (LiGluR) i opracowali nowy rodzaj przełącznika optycznego o nazwie peptydy sygnalizacyjne. Peptydy sygnalizacyjne przenikają przez błony komórkowe, przez co mogą być wykorzystane w żywych komórkach.

Peptydy sygnalizacyjne mogą wysyłać sygnały "stop" i "dalej" przez błony komórkowe, kontrolując w ten sposób ruch pęcherzyków. Pęcherzyki to małe, wypełnione płynem woreczki znajdujące się w komórkach i biorące udział w przenoszeniu związków do wnętrza komórek oraz poza nie.

Korzystając z receptora LiGluR, naukowcy mogli zmienić szybkość ruchową neuronów poprzez rzucenie na nie różnych kolorów światła.

Nowe przełączniki optyczne zostały również wykorzystane przez inny zespół badawczy do analizy różnych interakcji pomiędzy białkami oraz do badania zastosowań leczniczych. Ze względu na swoją specyficzność w czasie i przestrzeni metoda ta może być również wykorzystana do zdalnego sterowania miejscami akcji i dawkami w leczeniu farmakologicznym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Neurony, przełączniki optyczne, OPTICALBULLET, neurosekrecja, synapsy, peptydy sygnalizacyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę