Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MULTICELLGENOME — Wynik w skrócie

Project ID: 206883
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Hiszpania

Genomy jednokomórkowych przodków

Naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie genomu kilku jednokomórkowych krewnych współczesnych organizmów wielokomórkowych. Dało to okazję do zbadania sposobu ewolucji wielokomórkowości.
Genomy jednokomórkowych przodków
Ewolucja wielokomórkowości jest kluczowym wydarzeniem w historii ewolucji, ale dokładniejsze informacje wciąż owiane są tajemnicą. Badania jednokomórkowych organizmów należących grupy opisthokonta (obejmującej zwierzęta i grzyby) dają możliwość zrozumienia tego zjawiska.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy MULTICELLGENOME (A comparative genomic analysis into the origin of metazoan multicellularity) wykorzystano genomikę do porównania jedno- i wielokomórkowych opisthokonta. Badacze mieli nadzieję, że pozwoli to na wyjaśnienie pojawienia się wielokomórkowości w tej grupie.

Do głównych wyników projektu należało sekwencjonowanie trzech jednokomórkowych opisthokonta: Capsaspora owczarzaki, Sphaeroforma arctica oraz Creolimax fragrantissima. Organizmy te reprezentują pełnogenomową sekwencję linii filasterea i ichthyosporea.

Korzystając z takich genomów, uczestnicy projektu MULTICELLGENOME porównali te organizmy z ich wielokomórkowymi krewnymi, tj. zwierzętami wielokomórkowymi (metazoa). Okazało się, że geny biorące udział w przyleganiu komórek, sygnalizowaniu komórkowym oraz komunikacji międzykomórkowej uważane za występujące wyłącznie u zwierząt, obecne były przed taką transformacją.

Wyniki badań sugerują, że prymitywne organizmy wielokomórkowe nadały genom przodków nowe role.

W ramach projektu MULTICELLGENOME utworzono nowe narzędzia, które umożliwią w przyszłości bardziej szczegółowe badania jednokomórkowych organizmów. Projekt pozwolił na uzyskanie ważnych informacji dotyczących historii wielokomórkowych organizmów oraz umożliwił utworzenie nowych narzędzi do przyszłych badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Genomy, jednokomórkowy, wielokomórkowość, ewolucja, opisthokonta, MULTICELLGENOME, metazoa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę