Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CANCER SIGNALOSOMES — Wynik w skrócie

Project ID: 202809
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Finlandia

Rola integryny w przerzutach

Przerzut — przeniesienie się komórek nowotworowych do odległych organów lub tkanek — jest jednym z objawów rozwoju raka. Określenie mechanizmów odpowiedzialnych za rozpoczęcie się przerzutów powinno przyczynić się do powstania nowych metod leczenia.
Rola integryny w przerzutach
Integryny to transbłonowe cząsteczki przylegające do powierzchni komórek, które regulują wiele ważnych procesów komórkowych, w tym ich podział i ruch. Nowe dane wskazują na rolę integryn w karcynogenezie oraz w szczególności w przerzutach.

Celem projektu CANCER SIGNALOSOMES (Spatially and temporally regulated membrane complexes in cancer cell invasion and cytokinesis), finansowanego ze środków UE, było określenie mechanizmu, za sprawą którego integryny mogą być powiązane z nowotworzeniem. Prace koncentrowały się na dynamicznych sygnałosomach integryn na krawędzi wiodącej atakujących komórek. Naukowcy uważają, że sygnałosomy te kierują ruchem komórek nowotworowych.

Konsorcjum wykorzystało nowe metody, takie jak interferencja RNA, zespoły żywych komórek i proteomika. Pomogły one w przeanalizowaniu kompleksów funkcjonalnych pozyskanych do integryn w komórkach rakowych oraz szlaków związanych z regulacją integryn. Określono kilka związków wiążących integryny, mających kluczowe znaczenie dla ruchu komórek i przerzutów. Wykazano również, że adhezja komórek ma podstawowe znaczenie dla normalnego podziału komórek oraz utrzymania integralności genomu. Ponadto, uczeni zidentyfikowali nieznane wcześniej oddziaływania molekularne związane z regulacją integryn w nowotworach u ludzi.

Podsumowując, projekt CANCER SIGNALOSOMES dostarczył ważnych informacji na temat mechanizmów przerzutów nowotworowych dzięki poznaniu nowych funkcji integryn. Wiedza ta pomaga zrozumieć rozwój nowotworów i może potencjalnie przyczynić się do powstania nowych interwencji, ukierunkowanych na rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Integryna, przerzuty, nowotwór, sygnałosom, adhezja komórek
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę