Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TRANSCRIPTION_REG — Wynik w skrócie

Project ID: 200978
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Izrael

Prognozy dotyczące produktów transkrypcji genów

Do niedawna naukowcom udawało się opisywać kontrolowanie momentu i miejsca transkrypcji genu przez komórkę wyłącznie w sposób jakościowy. Teraz, dzięki środkom unijnym kontrola transkrypcji została przeanalizowana także ilościowo.
Prognozy dotyczące produktów transkrypcji genów
Regulacja transkrypcyjna stanowi podstawowy element prawidłowego rozwoju i różnicowania komórek. Powstałe w ostatnim czasie zaawansowane technologicznie narzędzia do badania genomu pozwoliły na odkrycie czynników transkrypcyjnych, regulacyjnych elementów DNA i innych elementów budulcowych powiązanych z szeregiem konkretnych systemów. Mimo to szlaki i czynniki chemiczne opisywane były tylko w kategoriach jakościowych.

W ramach projektu TRANSCRIPTION_REG (A combined experimental and computational approach for quantitative and mechanistic understanding of transcriptional regulation) udało się zbadać cały proces w ujęciu mechanistycznym. Rezultaty zastosowania modelu badawczego okazały się mieć wartość predykcyjną. W oparciu o same informacje dotyczące genotypu człowieka wyniki badania przełożono z powodzeniem na profile poziomu ekspresji.

Badanie procesu regulacji obejmuje serię istotnych zdarzeń. Podstawowe zjawisko polega na tym, że sekwencja regulacyjna posiada specyficzny dla siebie zbiór konfiguracji wiązania cząsteczkowego i produktów transkrypcji. Zachodzą tu między innymi takie procesy, jak początkowa ekspresja czynników, wiązanie cis-regulacyjne z odpowiednią sekwencją oraz wyłaniające się z tego wzorce ekspresji.

Uczestnicy projektu wyszli poza jakościowy opis czynników związanych z badanym zjawiskiem i dokonali ilościowej analizy kodowania programów transkrypcyjnych w sekwencji DNA. Wyniki omawianych badań mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak genetyka medyczna, rolnictwo i szeroko pojęta biotechnologia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transkrypcja genów, regulacja, konfiguracje wiązania, genetyka medyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę