Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inteligentne i czułe systemy monitorowania zapewniające wsparcie osobom cierpiącym na demencję

Nowy, zdalny system zarządzania wieloma parametrami, który dostarcza adaptacyjne informacje zwrotne na temat osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, może umożliwić pacjentom prowadzenie bardziej niezależnego życia.
Inteligentne i czułe systemy monitorowania zapewniające wsparcie osobom cierpiącym na demencję
Równolegle z wydłużeniem średniej długości życia ludzi na całym świecie nastąpił wzrost liczby zachorowań na choroby demencyjne. Ponieważ nie znaleziono jeszcze skutecznego leku na wszystkie formy demencji, kwestią nadrzędną stało się opracowanie spersonalizowanych systemów wspierania opieki zdrowotnej w celu zintegrowanego monitorowania zachowań na podstawie danych medycznych, które umożliwiają skuteczną opiekę nad pacjentami cierpiącymi na tę chorobę.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu DEM@CARE opracowano rozwiązanie do zarządzania w systemie zamkniętej pętli przeznaczone dla osób we wczesnym lub łagodnym stadium demencji, wyposażone w funkcje zdalnego monitorowania wielu parametrów i indywidualnie dostosowanych analiz pomiarów danych fizjologicznych, behawioralnych i dotyczących stylu życia.
"Innowacyjne rozwiązania do analizy danych i wspierania procesu decyzyjnego zapewnione w ramach projektu DEM@CARE minimalizują subiektywizm w istniejących protokołach diagnozy klinicznej", wyjaśnia koordynator projektu, dr Yiannis Kompatsiaris, kierownik laboratorium ds. analizy multimediów, wiedzy i mediów społecznościowych w Centrum Badań i Technologii Hellas w Grecji. "Umożliwia to zautomatyzowaną obiektywną ocenę niezależności podczas wykonywania codziennych czynności, zarówno w środowisku klinicznym, jak i w domu".

Trzy scenariusze operacyjne

Rozwiązanie DEM@CARE zostało przystosowane do trzech określonych sytuacji. Moduł Dem@Lab ocenia stan funkcji poznawczych uczestników. Wyniki badań pilotażowych prowadzonych we Francji i Grecji wykazały, że funkcje monitorowania w czasie rzeczywistym zapewniane przez moduł Dem@Lab mogą umożliwić bardziej dokładną i szybszą diagnozę wczesnego stadium demencji lub łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych (MCI). Podczas dalszej obserwacji ważne jest ustalenie, czy przyczyną zaburzeń jest choroba Alzheimera (AD); uzyskane wyniki wykazywały dokładność na poziomie 82% w identyfikacji pacjentów zdrowych i cierpiących na MCI lub AD.

Moduł Dem@Nursing usprawnia opiekę dzięki monitorowaniu wzorców zachowań i objawów w domach opieki. Zakończone sukcesem badania przeprowadzono w dwóch domach opieki. Moduł Dem@Home ma korzystny wpływ na osoby z demencją żyjące samodzielnie w domu. Co ważne system wspiera i monitoruje skuteczność zindywidualizowanych interwencji niefarmaceutycznych.

Nowatorskie technologie na rzecz integracji

Wieloczujnikowy system monitorowania otoczenia rejestruje dane dotyczące snu, wykorzystania mediów oraz środowiska i tworzy profile zachowań oraz stylu życia poprzez układanie planu codziennych czynności. Specjalnie opracowane algorytmy wykrywania wizualnego rozpoznają złożoną aktywność za pomocą statycznych i przenośnych kamer, umożliwiających bardzo dokładne wykrywanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i śledzenie osób.

"Ważnym dodatkiem są inteligentne rozwiązania do uczenia maszynowego i dynamicznej adaptacji modelowej, które obsługują zmienność zachowań", podkreśla dr Kompatsiaris. "Przykładowo zaawansowana technologia do analizy wykrywanych danych dźwiękowych jest w stanie wyodrębnić istotne cechy ilościowe określające zachowanie danej osoby oraz jej stan psychiczny i emocjonalny".

Zintegrowane sieci informacyjne dla lekarzy, pacjentów i opiekunów

Dzięki obiektywnym obserwacjom system DEM@CARE zapewnia lekarzom obraz stanu zdrowia osoby chorej na demencję i informuje ich o wystąpieniu niekorzystnych trendów, co pozwala im na podjęcie działań zapobiegawczych. Jednocześnie system pętli informacji zwrotnych dla osób cierpiących na demencję oraz ich nieformalnych opiekunów umożliwia im otrzymywanie spersonalizowanych wspierających komunikatów zwrotnych od lekarza.

Informacje są przedstawione w sposób inteligentny i delikatny w razie potrzeby. Przykładowo użytkownik otrzymuje informację o łącznej ilości snu, a nie o jego jakości i zaburzeniach, by nie zostać narażonym na stres i utratę pewności siebie. Interfejs pacjenta obsługuje również proste funkcje, takie jak wymiana wiadomości z opiekunem w celu zaplanowania wizyty.

Możliwości komercjalizacji

Podjęto wiele działań ukierunkowanych na komercjalizację w ramach każdej z dziedzin objętych projektem DEM@CARE. Amerykańska firma IBM Watson Health, specjalizująca się w dziedzinie możliwości poznawczych komputerów w zakresie opieki zdrowotnej, korzysta z technologii opracowanych w ramach projektu. Firma Carealia, działająca w branży inteligentnego wykrywania na potrzeby opieki nad pacjentami z demencją, również czerpie z wyników projektu DEM@CARE. Wśród innych przedsiębiorstw można wymienić firmę Second Regard, stosującą techniki analizy danych wizualnych, oraz firmę Sensorizon zajmującą się rozwiązaniami dla domów opieki, które są w stanie powiązać dane dotyczące rytmu snu i stresu z objawami choroby Alzheimera.

Dr Kompatsiaris podsumowuje osiągnięcia projektu: "Zintegrowana platforma DEM@CARE ogólnie przyczynia się do rozwoju technologii na rzecz życia wspieranego przez otoczenie i może pomagać zarówno lekarzom, jak i pacjentom we wczesnym stadium demencji. Od innych podejść opartych na zaawansowanej technologii różni ją to, że łączy więcej niż jeden czujnik na każdy aspekt modalności, analizy i interpretacji z inteligentnymi interfejsami w celu zestawienia danych osobowych i odpowiednich danych klinicznych".

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

DEM@CARE, demencja, e-Zdrowie, mHealth, czujniki przenośne, AAL, życie wspierane przez otoczenie, MCI, choroba Alzheimera
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę