Skip to main content

Integrated prevention and Detection sOlutioNs Tailored to the population and Risk Factors associated with FALLs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zaawansowana technologia na rzecz zapobiegania upadkom osób starszych

Nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania do wykrywania upadków i zapobiegania obrażeniom ciała umożliwią podmiotom świadczącym usługi zdrowotne skuteczne monitorowanie pacjentów, a także zapewnią osobom narażonym na upadki potrzebne urządzenia.

Gospodarka cyfrowa

Finansowany ze środków UE projekt I-DONT-FALL rozpoczęto w kwietniu 2012 r. w celu zastosowania, przetestowania i oceny różnych innowacyjnych rozwiązań do wykrywania upadków i zapobiegania obrażeniom ciała. Partnerzy projektu zapewnili innowacyjne rozwiązania, które zostały zintegrowane w jednej platformie, a następnie przetestowane przez 500 pacjentów w podeszłym wieku w całej Europie. Platforma została elastycznie skonfigurowana w celu jej dostosowania do potrzeb i czynników ryzyka powiązanych z upadkami, które odpowiadają za około 40% wszystkich zgonów na skutek urazu. Projekt umożliwi specjalistom z dziedziny medycyny i opieki zdrowotnej dostosowanie innowacyjnych rozwiązań wykrywających upadki do specjalnych potrzeb użytkowników końcowych, a tym samym pomoże w ratowaniu życia i przyczyni się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej. Obecnie prowadzone są działania ukierunkowane na komercjalizację tych innowacji. Potwierdzenie skuteczności "Kluczowe innowacje, z których jesteśmy najbardziej dumni, obejmują platformę do rehabilitacji funkcji poznawczych; zrobotyzowany chodzik — iWalker — ułatwiający fizjoterapię pacjentów; przenośny moduł bezwładnościowy do śledzenia sposobu chodzenia i wykrywania upadków oraz mobilne urządzenie oparte na systemie Android podłączone do chodzika iWalker, które wysyła dane do elektronicznego rejestru medycznego", mówi koordynator projektu Matteo Melideo z firmy Engineering Ingegneria Informatica SpA we Włoszech. "Przetestowaliśmy również system zdalnego monitorowania na potrzeby wykrywania upadków na 24 pacjentach i uzyskaliśmy obiecujące wyniki z technicznego punktu widzenia". Rezultaty są imponujące. Testy tych innowacji przeprowadzone w ramach projektu w różnych ośrodkach wykazały zmniejszenie liczby upadków aż o 43% w porównaniu do poprzedniego roku, czteropunktowy wzrost wskaźnika BARTHEL, który mierzy sprawność w wykonywaniu codziennych czynności, oraz dwupunktowy wzrost wskaźnika jakości życia. Ponadto ogromna ilość zebranych danych zostanie wykorzystana w dalszych badaniach i analizach. "Wkład partnerów klinicznych miał kluczowe znaczenie dla powodzenia tego projektu", mówi Melideo. "Gdy byli przekonani o skuteczności rozwiązania, łatwiej było im namówić pacjentów do uczestnictwa w tym projekcie". Odkrywanie potencjału rynkowego Kolejnym krokiem po wykazaniu skuteczności klinicznej będzie dalsze rozwijanie tych narzędzi oraz poszukiwanie możliwości komercjalizacji. Kluczową zaletą projektu jest skupienie się na lepszym zrozumieniu potrzeb użytkowników końcowych poprzez dokładne analizy rynku. Pokazały one partnerom, w jaki sposób zapewnić skuteczną komercjalizację po zakończeniu trwającego trzy i pół roku projektu we wrześniu 2015 r. "Niektóre ośrodki kliniczne uczestniczące w projekcie oferują już usługi oparte na rozwiązaniach opracowanych w ramach projektu I-DONT-FALL", mówi Melideo. "Obecnie najbardziej rozpowszechnione są rozwiązania oparte na rehabilitacji funkcji poznawczych, które są stosowane w czterech klinikach partnerskich: w klinice Fondazione Santa Lucia we Włoszech, w klinice Frontida i klinice gminy Kifissia w Grecji oraz w klinice Sermas w Hiszpanii. Należy jednak zauważyć, że większość potencjalnych klientów, którzy będą korzystać z rozwiązań zaprojektowanych w ramach projektu I-DONT-FALL, to instytucje publiczne, a w tym momencie nie rozpoczęto jeszcze żadnego procesu składania zamówień publicznych". Niemniej jednak partnerzy projektu pracują nad ewentualną komercjalizacją głównych wyników projektu. Przykładowo firma Docobo dostarczająca rozwiązania z dziedziny e-Zdrowia w Zjednoczonym Królestwie bada potencjalne synergie pomiędzy nowymi narzędziami do zapobiegania wypadkom i istniejącymi aplikacjami do opieki nad osobami starszymi. Sporządzono również plan porozumienia z partnerem projektu Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) oraz siostrzanym uniwersytetem IBEC w Barcelonie dotyczącego prowadzenia dalszych prac nad rozwojem chodzika iWALKER na potrzeby sektorów rehabilitacji pacjentów, leczenia urazów mózgu i opieki nad osobami starszymi. Zostanie to osiągnięte poprzez oferowanie gamy modułowych wersji chodzika iWALKER odpowiadających różnym potrzebom rynku. "Wartość i skuteczność rozwiązań opracowanych w ramach projektu I-DONT-FALL zostanie dodatkowo zmaksymalizowana poprzez dostosowanie innowacji do potrzeb określonych grup docelowych oraz zbadanie możliwości na rynku", dodaje Melideo.

Słowa kluczowe

Aktywne starzenie się, I-DONT-FALL, iWalker, zapobieganie upadkom, fizjoterapia, system zdalnego monitorowania na potrzeby zapobiegania upadkom

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania