Skip to main content

Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrobotyzowany chodzik umożliwia starszym obywatelom Europy niezależne życie

W ramach projektu rozpoczętego w celu zidentyfikowania nowych technologii mogących wspierać osoby starsze w wykonywaniu codziennych czynności opracowano innowacyjny system, który zrewolucjonizował sektor opieki domowej.

Gospodarka cyfrowa

Zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym jest konieczne, aby umożliwić starszym Europejczykom prowadzenie zdrowego, szczęśliwego i niezależnego życia. Bez właściwego wsparcia wielu z nich każdego dnia boryka się z samotnością, trudnościami w poruszaniu się, brakiem aktywności fizycznej i kłopotami z pamięcią. Jednak dzięki europejskim badaczom i zastosowaniu nowoczesnej technologii starsze osoby mogą znowu poczuć się młodo i prowadzić o wiele bezpieczniejsze i bogatsze życie. Promowanie procesu PCP Realizacja tego celu jest założeniem finansowanego ze środków UE projektu SILVER. "Celem projektu była identyfikacja nowych technologii mogących wspierać osoby starsze w wykonywaniu codziennych czynności, a także stworzenie odpowiednich narzędzi i zwiększanie świadomości Europejczyków w zakresie procesu PCP", wyjaśnia kierownik programu, Jon Hazell. "Jesteśmy przekonani, że dzięki wykorzystaniu robotyki i powiązanych technologii osoby starsze będą mogły nadal prowadzić niezależne życie w domu, nawet gdy nie są w pełni sprawne fizycznie lub umysłowo". W projekcie wykorzystano proces zamówień przedkomercyjnych (PCP) w celu promowania innowacji w tej dziedzinie. Proces PCP wdrażano w trzech etapach. Po zakończeniu procesu składania i wyboru ofert zespół przeprowadził studium wykonalności wybranych technologii i wniosków, a najbardziej obiecujące pomysły wykorzystał do stworzenia prototypów w drugim etapie. W trzecim i ostatnim etapie zespół zweryfikował i porównał pierwsze rzeczywiste produkty końcowe lub usługi w sytuacjach rzeczywistych. "W Europie proces PCP nie był dostatecznie wykorzystywany jako narzędzie do promowania innowacji", mówi Hazell. "Jednym z celów projektu było pokazanie skuteczności tego podejścia w zaspokajaniu potrzeb społecznych i administracyjnych poprzez identyfikację nowych technologii i usług wspierających osoby starsze w prowadzeniu niezależnego życia". Z 32 otrzymanych ofert wybrano siedem do przeprowadzenia studium wykonalności na etapie 1, a następnie zaproszono ich twórców do złożenia oferty na etapie 2, w którym wybrano trzy oferty w celu stworzenia prototypów do testowania. Na podstawie tych testów zaproszono dwóch wykonawców do złożenia oferty na etapie 3. Ostatecznie wybrano system asystenta dla osób starszych Lean Elderly Assistant (LEA) firmy Robot Care Systems, z którą podpisano umowę na testowanie prototypu przez użytkowników końcowych w pięciu krajach (Zjednoczonym Królestwie, Finlandii, Szwecji, Holandii i Danii). Więcej niż chodzik System LEA to zgodnie z opisem zrobotyzowany, mobilny asystent osobisty, który ma pomagać osobom starszym w prowadzeniu niezależnego życia w domu. W praktyce jest to jednak niezaprzeczalnie rewolucyjne rozwiązanie. Zrobotyzowany system wózka/chodzika pomaga w wykonywaniu codziennych czynności i obowiązków domowych, a także pełni funkcję osobistego trenera, a nawet partnera do tańca, dzięki czemu ma duży wpływ na osoby z upośledzeniem funkcji ruchowych lub poznawczych. "System LEA może być stosowany w domu, w domach opieki, w klinikach fizjoterapii i w szpitalach", mówi prezes firmy Robot Care Systems, dr inż. Maja Rudinac. "Przeanalizowaliśmy wyzwania stojące przed użytkownikami docelowymi i opiekunami i na tej podstawie zaprojektowaliśmy system, który spełni potrzeby użytkowników, niezależnie od tego, gdzie będzie używany". W odróżnieniu od innych systemów dostępnych na rynku, system LEA zapewnia szeroką gamę funkcjonalności połączonych w jednym urządzeniu. Co więcej te wszystkie nowoczesne funkcje są dostępne w formie wózka i chodzika, do którego osoby starsze są już przyzwyczajone, co oznacza, że jego używanie nie będzie ich onieśmielać."System LEA jest stabilny — skutecznie zapobiega upadkom w przeciwieństwie do zwykłych chodzików, które są lekkie i nie zabezpieczają przed upadkiem", mówi jeden z zadowolonych użytkowników. "Na początku się bałem, ponieważ często upadałem, ale system LEA sprawia, że czuję się pewnie, poruszając się samodzielnie". Gdy dojdzie do upadku, system wykrywania upadków dostępny w robocie automatycznie wezwie pomoc. Inne funkcje systemu obejmują autonomiczną nawigację do domu użytkownika i komunikaty głosowe ostrzegające użytkownika o przeszkodach i informujące o możliwości ich uniknięcia. Robot LEA może nawet podjechać do użytkownika na jego wezwanie. System przypomina o codziennych zadaniach, a także umożliwia prowadzenie wideokonferencji, dzięki czemu użytkownicy mogą w łatwy sposób komunikować się z rodziną i przyjaciółmi. System można łatwo przekształcić z chodzika w wózek i odwrotnie. Dalsze działania System LEA już budzi duże zainteresowanie — firma RCS wygrała kilka międzynarodowych konkursów — zdobyła m.in. nagrody SHELL WIRE 2015 i RABOBANK w dziedzinie innowacji. Interesują się nim również inwestorzy — niedawno pozyskano ponad 5 mln EUR dodatkowego finansowania na rozwój systemu. Oczekuje się, że dzięki tak solidnym podstawom uda się zdobyć certyfikację w czwartym kwartale 2016 r., a już w drugim kwartale 2017 r. rozpocznie się produkcja na skalę masową.

Słowa kluczowe

SILVER, LEA, niezależne życie, zapobieganie upadkom, Robot Care Systems, chodzik, autonomiczna nawigacja, PCP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania