Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INTRAMIF — Wynik w skrócie

Project ID: 237890
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Inspiracja dla nowego pokolenia badaczy zajmujących się naukami o Ziemi

Krajobraz naukowy w Europie został przygotowany na wykorzystanie frakcjonowania niezależnego od masy (MIF), przechodzącego od etapu podstawowych badań naukowych do zastosowań przemysłowych. Powstała finansowana ze środków UE sieć kształcenia początkowego (ITN), przeznaczona dla młodych naukowców.
Inspiracja dla nowego pokolenia badaczy zajmujących się naukami o Ziemi
Projekt INTRAMIF (Initial training network on mass independent fractionation) realizowany był w ramach programu Marie Curie. Głównym założeniem sieci ITN było badanie zjawiska MIF w cząsteczkach zawierających tlen. To zaawansowane narzędzie badawcze z dziedziny nauk o Ziemi zaczyna być używane do rozwiązywania problemów dotyczących zaopatrzenia w wodę i badania autentyczności żywności.

Badania przeprowadzone w laboratoriach sieci INTRAMIF skupiały się na określeniu sygnatur MIF, które można by wykorzystać jako znaczniki przekształceń chemicznych w środowisku. Wyniki tych prac mają implikacje dla szeregu dziedzin istotnych dla polityki UE, w tym między innymi hydrologii (dyrektywa w sprawie wód gruntowych) i badań nad klimatem (strategia UE w sprawie zmiany klimatu).

Zasadniczo naukowcy badali omawiane zjawisko podczas tworzenia się ozonu w atmosferze i jego przenoszenia się do innych związków obecnych w atmosferze. MIF w cząsteczkach zawierających tlen wykorzystano także jako wskaźnik przemian chemicznych zachodzących w wodzie i rdzeniach lodowych.

Badania oraz nowo opracowane metody INTRAMIF wnoszą istotny wkład w rozwój społeczności naukowej zajmującej się MIF. Wyniki projektu opublikowano już na łamach prestiżowych czasopism naukowych. Co ważne, kilku początkujących badaczy obroniło swoje doktoraty i podjęło zatrudnienie w instytucjach naukowych, jak i w przemyśle.

Udział partnerów z kilkunastu krajów oznacza, że inicjatywa INTRAMIF ma międzynarodowy wymiar. Liczne spotkania i szkolenia zorganizowane w ciągu czterech lat realizacji projektu były dla 13 początkujących badaczy okazją do nawiązania współpracy oraz udoskonalenia umiejętności zawodowych. Mieli oni również sposobność zapoznania się ze specyfiką dynamicznie zmieniającego się świata nauki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Frakcjonowanie niezależne od masy, INTRAMIF, cząsteczki zawierające tlen, nauki o Ziemi, przemiany chemiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę