Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

EATINGBODIES — Wynik w skrócie

Project ID: 249397
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niderlandy

Jesteś tym, co jesz: dogłębne badanie problematyki jedzenia

Co dla ludzi oznacza jedzenie? Uczestnicy unijnej inicjatywy zgłębiali problematykę jedzenia w różnych częściach Europy Zachodniej.
Jesteś tym, co jesz: dogłębne badanie problematyki jedzenia
Dzięki funduszom unijnym uczestnicy projektu EATINGBODIES (The eating body in Western practice and theory) zbadali, jak problematyka jedzenia kształtuje się w ramach rożnych praktyk i teorii zachodnioeuropejskich.

Pracę rozpoczęto od przeglądu istniejącej literatury i integracji wiedzy dotyczącej tego, czym jest "jedzenie". Działania dotyczyły czterech zagadnień: zdrowie odżywiającego się organizmu wobec potrzeb ograniczenia poboru kalorii i maksymalizacji zadowolenia; wrażliwość smakowa odżywiającego się organizmu w ramach różnych praktyk; odżywiający się organizm i inni konsumenci; odżywiający się organizm, środowisko odżywiania się i wydalania odchodów oraz różne ograniczenia cielesne. Pomogło to w zdefiniowaniu antropologii odżywiającego się organizmu w świecie zachodnim.

Piąty obszar dotyczył konsumenta w teorii. Partnerzy projektu odkryli, że mimo iż jedzenie jest uniwersalne, to istnieją znaczące braki w zachodnioeuropejskich teoriach filozoficznych na jego temat. Ma to konsekwencje dla nauk społecznych, gdzie działania modelowane są na podstawie układu neuromięśniowego. Działania te obejmują widzenie, słyszenie, poruszanie się i posługiwanie obiektami, lecz nie odżywianie się.

Na podstawie badań empirycznych odżywiającego się organizmu zespół projektu EATINGBODIES modelował działania konsumenta. Odkryto, że konsumenci nie są biernymi obserwatorami, lecz czynnie ingerują w środowisko. Nie są bezstronni, lecz wartościują spożywany pokarm.

Badanie objęło tematykę opieki nad osobami otyłymi, codzienne założenia żywieniowe, działania na rzecz ograniczenia odpadów żywnościowych, jak również terapię polegającą na ponownym uczeniu połykania ludzi z uszkodzeniami mózgu i tych cierpiących na zaparcia. Zajęto się również problemem głodu na świecie, zaletami i wadami spożywania owadów, oraz wpływem zwiększenia plonów na środowisko.

Kilka opublikowanych artykułów dotyczy konsekwencji takich praktyk m.in. dla konsumentów i zwierząt hodowanych dla nich na pokarm.

Projekt EATINGBODIES w dużym stopniu przyczynił się do pogłębiania nowoczesnej wiedzy na temat odżywiania się w ramach zróżnicowanych praktyk zachodnioeuropejskich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jedzenie, EATINGBODIES, odżywiający się organizm
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę