Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

BIOPROPERTY — Wynik w skrócie

Project ID: 263447
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Przyszłość praw własnościowych w badaniach biomedycznych

Dynamika prywatnych i publicznych praw własnościowych w dzisiejszych badaniach biomedycznych jest skomplikowanym zagadnieniem. Uczestnicy unijnej inicjatywy zbadali, jak prawa własności intelektualnej wpływają na badania biomedyczne.
Przyszłość praw własnościowych w badaniach biomedycznych
Dzięki funduszom unijnym uczestnicy projektu BIOPROPERTY (Biomedical research and the future of property rights) zbadali zmieniającą się strukturę własności w naukach przyrodniczych poprzez serię studiów przypadku. Analizowali trzy obszary innowacji biomedycznych: prace badawczo-rozwojowe nad niedocenianymi chorobami tropikalnymi; rozprzestrzenienie genetycznie modyfikowanych zwierząt, w tym zwierząt z materiałem ludzkim; tworzenie i wykorzystywanie pluripotencjalnych komórek macierzystych.

Uczestnicy projektu oceniali złożoną współpracę podczas międzynarodowych badań biomedycznych w różnych częściach świata. Badali zarządzanie, wymianę, udostępnianie, tworzenie wartości i praktyki przywłaszczenia w obrębie międzynarodowych badań klinicznych. Członkowie zespołu oceniali też rolę pośredników, organizacji wirtualnych i otwartych laboratoriów w dzieleniu dóbr chronionych prawami własności między instytucjami prywatnymi i publicznymi pracującymi nad odkrywaniem i tworzeniem nowych leków.

Zespół projektu BIOPROPERTY badał status własnościowy nowatorskich połączeń materiału ludzkiego i zwierzęcego. Prace objęły genetyczną manipulację zwierzętami oraz postępy w technologii komórek zarodkowych i macierzystych, które dały możliwość wprowadzania do zwierząt komórek i tkanek człowieka. Zajęto się chimerami człowiek-zwierzę, badaniami i leczeniem ptasiej grypy oraz genetycznie modyfikowanymi owadami.

Naukowcy przeanalizowali zmieniające się przepisy dotyczące patentów związanych z komórkami macierzystymi w Europie i Ameryce Północnej. Analizowano również pozwolenia na wykorzystanie komórek pluripotencjalnych oraz związek między prawem a nauką w zmiennym środowisku praw własności intelektualnej.

Uczestnicy projektu BIOPROPERTY ukazali problematykę praw własnościowych wobec postępów naukowych, ich kwestionowanie i akceptowanie, oraz jak różne systemy własnościowe wpływają na wyniki badań biomedycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Prawa własnościowe, badania biomedyczne, BIOPROPERTY
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę