Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Realna optymalizacja

Naukowcy z UE otworzyli dziedzinę optymalizacji programowania na zastosowania praktyczne. W tym celu wykorzystano program wymiany wiedzy i badań, dotyczący pięciu głównych zagadnień.
Realna optymalizacja
W dziedzinie programowania matematycznego istnieje luka między teorią naukową a praktyką. Badania takie często nie znajdują praktycznego zastosowania.

W ramach projektu OPTALI (Optimization and its applications in learning and industry), finansowanego ze środków UE, ukierunkowano takie badania na rzeczywiste problemy, umożliwiając także technikom optymalizacyjnym sprawne działanie praktyczne. Zespół zacieśnił współpracę między światem nauki i przemysłu, organizując wsparcie dla młodych badaczy, wymianę personelu oraz działania z zakresu wymiany wiedzy.

Przygotowano program badawczy i odpowiednie środowisko dla międzynarodowych badań.

Uczestniczący w projekcie doświadczeni badacze wygłosili blisko 60 wykładów, dzieląc się swoją wiedzą na temat programowania.

Projekt OPTALI umożliwił każdemu z 35 młodych uczonych odbycie kilkumiesięcznego stażu za granicą, poświęconego metodom optymalizacji. Wśród badanych dziedzin znalazły się optymalizacja solidna, transport, opieka zdrowotna, ewakuacja i planowanie. Owocem tych badań są liczne dyskusje i artykuły konferencyjne.

Zorganizowano też dwie szkoły letnie i dwa dni branżowe.

Dzięki projektowi OPTALI omawiany obszar badań będzie odpowiadał na realne potrzeby.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Optymalizacja, programowanie, OPTALI, przemysł, współpraca
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę