Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe podejścia do opieki wspomaganej przez rodzinę

Uczestnicy badania poszerzali wiedzę na temat opieki społecznej, edukacji i ochrony zdrowia z perspektywy rodzin.
Nowe podejścia do opieki wspomaganej przez rodzinę
Dotychczasowe analizy akademickie na temat polityki i praktyki wspierania rodzin z wieloma złożonymi potrzebami były raczej fragmentaryczne. Nie istniała zgodność jeśli chodzi o międzynarodową podstawę wiedzy, obejmującą bieżące podejścia i skuteczne praktyki w opiece społecznej, edukacji oraz ochronie zdrowia.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu SUPPORTING FAMILIES (Understanding and Supporting Families with Complex Needs) postanowili to zmienić. Zajęto się trzema zagadnieniami: teorią pojęcia "rodziny" w ramach zagadnienia wsparcia rodziny; modelami oraz podejściami polityki i praktyki skupionej na rodzinie; skutecznymi metodami badania polityki i praktyki skupionej na rodzinie.

Prace podzielono na wstępny przegląd wiedzy badawczej w każdym kraju partnerskim, a następnie na studiach przypadku związanych z usługami, programami i inicjatywami na rzecz rodzin. W ramach studiów przypadku wykorzystano szeroki zakres różnych metod i metodologii.

Uczestnicy projektu odkryli, że aby usługi dla rodzin były skuteczne, należy wpierw wyjaśnić złożoność ról i funkcji w jej obrębie. W szczególności zajęto się różnymi sposobami, w jaki osoby o złożonych potrzebach doświadczają życia rodzinnego i jak takie doświadczenia mogą stanowić informację użyteczną dla polityki i praktyki.

Przeprowadzono międzynarodową analizę porównawczą silnych i słabych stron różnych modeli oraz metod dostarczania usług, ze szczególnym uwzględnieniem metod angażowania rodziny w sprostanie potrzebom jej członków. Ponadto uniwersytety partnerskie wniosły do projektu wiedzę ekspercką związaną ze współpracą profesjonalistów w sprostaniu potrzebom rodziny. Prace te mogą w związku z tym wpłynąć na interesariuszy politycznych i partnerów, profesjonalny rozwój i szkolenia, oraz instytucje i społeczności rządowe.

Projekt zaowocował również międzynarodową siecią uniwersytetów z wiedzą ekspercką dotyczącą polityki, praktyki i badań skupionych na rodzinie. Dalsze informacje na temat bieżących prac tej sieci są dostępne na stronie Centrum Badawczego Potencjału Rodzinnego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rodziny o złożonych potrzebach, marginalizowane społeczności, prace na rzecz rodzin
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę