Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

S2EUNET — Wynik w skrócie

Project ID: 247083
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Norwegia

Globalne prace nad sieciami bezprzewodowymi nowej generacji

Cztery uniwersytety europejskie połączyły siły z kilkoma globalnymi partnerami z Ameryki, Chin i Afryki, aby badać możliwości rozwijania sieci bezprzewodowych oraz zwiększania ich bezpieczeństwa i niezawodności w kontekście obsługi treści multimedialnych.
Globalne prace nad sieciami bezprzewodowymi nowej generacji
Globalna popularyzacja technologii sieci bezprzewodowych umożliwiła w ostatnich latach znaczne zwiększenie mobilności komunikacji. Masowe korzystanie na urządzeniach mobilnych z usług przesyłających treści multimedialne z użyciem protokołu IP wymaga nowatorskich, bardziej wydajnych technologii, które pozwoliłyby zwiększać przepustowość, zasięg, niezawodność i jakość usług powszechnych obecnie sieci bezprzewodowych. Wiąże się to z nowymi wymaganiami technologicznymi, w tym zwiększaniem płynności transmisji multimedialnych i poprawieniem bezpieczeństwa.

Sprostanie tym wyzwaniom przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu S2EUNET (Security, services, networking and performance of next generation IP-based multimedia wireless networks). W skład globalnego konsorcjum projektowego weszły cztery uniwersytety europejskie i dziewięć uczelni z krajów pozaeuropejskich: Chin, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Tunezji.

Badacze przyjrzeli się nowym technologiom przyszłych sieci bezprzewodowych i mobilnych, które pozwoliłyby zwiększać wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo usług przesyłających treści multimedialne z użyciem protokołu IP.

Prace projektu S2EUNET dotyczyły nie tylko badania najnowszych rozwiązań zabezpieczeń sieci bezprzewodowych oraz wskazywania nowo powstających usług i zastosowań, ale również modelowania i oceny wydajności nowych sieci. Zajęto się też procesami przetwarzania i przesyłania danych multimedialnych w sieciach heterogenicznych oraz modelowaniem kanałów radiowych i protokołów sieciowych dla potrzeb komunikacji mobilnej.

Wspólne prace zaowocowały czterema pracami zbiorowymi i numerami tematycznymi z badanej dziedziny, 59 publikacjami wspólnymi i 16 propozycjami wspólnych projektów badawczych. W toku projektu przeprowadzono też 25 wspólnych warsztatów i konferencji oraz nawiązano ścisłą współpracę partnerską między zaangażowanymi uniwersytetami. Wyniki, publikacje i inicjatywy partnerskie projektu niewątpliwie przyczynią się do rozwoju bardziej zaawansowanych technologii dla potrzeb sieci bezprzewodowych i mobilnych nowej generacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieci bezprzewodowe, S2EUNET, bezpieczeństwo, obsługa sieci, multimedia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę