Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AISENSE — Wynik w skrócie

Project ID: 294053
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Turcja

Exergaming jako forma promocji zdrowia u osób starszych

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do połączenia gier komputerowych z ćwiczeniami fizycznymi i udostępnienie takiego narzędzia w prostej, atrakcyjnej formie może pomóc osobom starszym w ćwiczeniach fizycznych i utrzymaniu sprawności. Wpłynie to pozytywnie na łagodzenie dolegliwości i obciążeń związanych z wiekiem.
Exergaming jako forma promocji zdrowia u osób starszych
Rosnąca długość życia w Europie w połączeniu ze zmniejszającą się płodnością i wskaźnikiem śmiertelności oznacza, że coraz więcej Europejczyków dożywa starości, często w osamotnieniu, i jest zależnych od coraz bardziej obciążonych systemów ochrony zdrowia. Jednym ze sposobów ograniczenia skutków tej zmiany demograficznej jest propagowanie zdrowszych nawyków wśród osób starszych za pośrednictwem technologii, które zwiększają niezależność tych osób.

Celem finansowanego przez UE projektu AISENSE (Human-computer interaction and computer vision for improving healthy Living of elderly through exer-gaming) było osiągnięcie tego celu poprzez tzw. exergaming, czyli połączenie gier wideo z ćwiczeniami fizycznymi mające na celu poprawienie stanu zdrowia. Stworzono grę komputerową, w której gracze ruchami ciała sterują wirtualną postacią, symulując rożne aktywności, takie jak bieg czy spacer. System angażuje graczy w wirtualne poruszanie się po pokoju w poszukiwaniu obiektów i wykonywanie związanych z nimi zadań, nagradzając w przypadku poprawnego wykonania zadania.

Gry z ćwiczeniami fizycznymi już istnieją na rynku, jednak proponowana koncepcja została stworzona specjalnie dla osób starszych. Gra AISENSE nie była ani zbyt łatwa, ani zbyt trudna, aby utrzymać zaangażowanie osób starszych. Dzięki temu osoby te odnosiły korzyści z nieintensywnych ćwiczeń, które opracowano we współpracy z ekspertami w dziedzinie neurologii i treningu fizycznego.

Praca nad systemem wykorzystującym exergaming wymagała dogłębnej analizy rozpoznawania działań człowieka oraz rozpoznawania obiektów trójwymiarowych na podstawie informacji wejściowych z czujników głębokości i kamer. W tym celu w projekcie AISENSE zastosowano technologię rozpoznającą określone czynności człowieka na podstawie mechanizmu opisującego ruch w oparciu o dane z trójwymiarowego szkieletu ludzkiego. Zespół pracujący nad projektem napotkał wyzwania związane z utworzeniem algorytmów łączących dane przestrzenne z czasowymi, lecz cele osiągnięto dzięki przeprowadzeniu najnowocześniejszych badań nad technologią 3D oraz inżynierią elektryczną.

Wyniki programu AISENSE promowano lokalnie w szpitalach i odpowiednich instytucjach rządowych w Turcji, gdzie rozwijano projekt. Jeśli podmioty zaangażowane w projekt będą stosować exergaming w celu poprawy jakości życia osób starszych, może to zapoczątkować nową erę w zapobieganiu chorobom i ich leczeniu we współczesnym, starzejącym się społeczeństwie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Exergaming, osoby starsze, AISENSE, interakcja człowiek-komputer, rozpoznawanie obrazów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę