Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IME — Wynik w skrócie

Project ID: 302411
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Rozwiązania poprawiające perspektywę regulacji dotyczących własności intelektualnej

Inicjatywa UE mająca na celu wypełnienie luki pomiędzy oddolnymi normami społecznymi regulującymi nieformalne ekonomie mediów oraz odgórne systemy ochrony praw autorskich.
Rozwiązania poprawiające perspektywę regulacji dotyczących własności intelektualnej
W ramach finansowanego przez UE projektu IME (Informal media economies) przeanalizowano konflikt pomiędzy rożnymi stronami uczestniczącymi dotyczący przyszłości prawodawstwa związanego z własnością intelektualną. Stworzono zestawienie nieformalnych sieci, w których dochodzi do produkcji i wymiany rożnych własności intelektualnych. Miało to na celu zrozumienie roli, jaką takie nieformalne sieci odgrywają w różnych środowiskach kulturowych.

Praca rozpoczęła się od badania nad nielegalnymi stronami internetowymi i pirackimi bibliotekami, które gromadzą i rozpowszechniają prace objęte prawem autorskim, takie jak monografie naukowe, podręczniki czy artykuły w czasopismach.

Partnerzy projektu użyli metod, takich jak obserwacja uczestnicząca, badanie historyczne oraz wywiady, w celu rekonstrukcji rozwoju pirackich bibliotek naukowych i unikatowych warunków ekonomicznych, społecznych i politycznych, które powodują, że takie biblioteki wciąż istnieją w niesprzyjającym otoczeniu politycznym i prawnym. Wyniki pokazują, że większość takich usług bibliotecznych ma siedzibę w Rosji i tam prowadzi działalność, dzięki idealnym do tego postsowieckim warunkom prawnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym.

Zespół IME opracował modele statystyczne w celu wytłumaczenia praktycznej dostępności i wykorzystania zasobów naukowych. Na podstawie dostępności w kontekście przepisów prawa oraz szczegółów dotyczących ceny tytułów dostępnych w pirackich źródłach określono czynniki, które generują popyt na zbiory na tych nielegalnych stronach. Wyniki wskazują, że pirackie biblioteki naukowe zawierają najbardziej istotne i aktualne zachodnie tytuły akademickie głównego nurtu, dostępne głównie w formie drukowanej. Publikacje naukowe w formie książkowej nie są dostępne elektronicznie, ponieważ na biblioteki elektroniczne i sprzedaż poszczególnych e-booków wpływa szereg poważnych ograniczeń. Analiza wykazała, że kraje środkowej i wschodniej Europy mają najwięcej aktywnych użytkowników pod względem liczby pobrań per capita.

Badacze zaproponowali kilka rozwiązań, przede wszystkim podejście umożliwiające korzystanie z usług cyfrowych bez limitu przy stałej stawce, które cieszy się silnym poparciem wśród odbiorców treści cyfrowych oraz piratów — dwóch głównych grup użytkowników legalnych i nielegalnych źródeł. Może to znacznie zwiększyć przychody posiadaczy praw, rekompensując potencjalne straty z bardziej konwencjonalnych sposobów dystrybucji.

Projekt IME zademonstrował, że istnienie pirackiego dostępu oraz intensywne korzystanie z niego wskazują na różne ułomności rynków w dziedzinie prawodawstwa. Wyniki będą przydatne dla branży publikacji naukowych oraz prawodawców.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Własność intelektualna, nieformalne ekonomie mediów, IME, pirackie biblioteki naukowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę