Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DREAM — Wynik w skrócie

Project ID: 265057
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Irlandia

Badacze nowej generacji posuwają naprzód reformę europejskiego prawa dotyczącego niepełnosprawności

Gdy w 2009 roku UE ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UN CRPD), oznaczało to daleko idące zmiany w europejskim prawie i polityce dotyczącej niepełnosprawności. Unijna inicjatywa pomogła wyciągnąć korzyści z tych daleko idących zmian.
Badacze nowej generacji posuwają naprzód reformę europejskiego prawa dotyczącego niepełnosprawności
Brakuje programów poświęconych szkoleniu badaczy pod kątem wprowadzenia zmian, które przełożą UN CRPD na realizowane linie polityki i reformę legislacyjną.

Mając to na uwadze, uczestnicy finansowanego przez UE projektu DREAM (Disability rights expanding accessible markets) postanowili wykształcić obecnych doktorantów na przyszłych myślicieli i działaczy, którzy poprawią sytuację 80 milionów niepełnosprawnych Europejczyków.

W sumie rekrutowano 14 początkujących naukowców. Gościło ich kilka wiodących instytucji akademickich i badawczych w całej Europie. Ich celem było wyjście poza zakres stypendiów akademickich, aby sprostać różnym wyzwaniom politycznym oraz zrealizować europejską wizję na rok 2020, dotyczącą inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa i gospodarki.

Przyjęto trzy główne kierunki badań. Pierwszy dotyczył kluczowych wymogów do spełnienia przed rozważeniem integracji społecznej i empowermentu rynkowego. Drugi zajął się niepełnosprawnymi jako czynnymi uczestnikami rynku i potrzebnymi zmianami w polityce mającej to umożliwić. Na końcu zajęto się zagadnieniem poprawy sytuacji na poziomie unijnym i krajowym.

Wyniki badania zaowocowały rzeczywistym wpływem na politykę, w tym ważnym stanowiskiem politycznym odnośnie do prawnych możliwości uwzględnienia problematyki wyszczególnionej przez ONZ, uczestnictwem w negocjacjach traktatowych nad liberalizacją międzynarodowego prawa autorskiego z korzyścią dla niewidomych, oraz wsparciem dla międzynarodowych organizacji wspomagających kształtowanie unijnego programu monitoringu.

Projekt DREAM bezpośrednio wpłynął na badania nad polityką dotyczącą niepełnosprawnych, co wspomoże UE i kraje członkowskie w wysiłkach na rzecz implementacji UN CRPD. Bardziej integracyjne i otwarte społeczeństwo oraz gospodarka w Europie powinny ostatecznie zachęcić niepełnosprawnych do czynnego uczestnictwa w rynku, jako przedsiębiorcy, pracownicy i konsumenci.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Prawo dotyczące niepełnosprawności, konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, prawa osób niepełnosprawnych, polityka dotycząca niepełnosprawności, rynki, dostępność, integracja, prawa człowieka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę