Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SMARTPIF — Wynik w skrócie

Project ID: 312573
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Inteligentne obuwie zapewnia najlepsze dopasowanie

Podiatrzy często nie mają wiedzy i odpowiednich danych do podjęcia najlepszych decyzji odnośnie tego, jaka kombinacja wkładek i materiałów jest odpowiednia dla pacjenta. W odpowiedzi na ten problem powstała finansowana przez UE inicjatywa, w ramach której stworzono szereg narzędzi komputerowych pomagających podiatrom przepisywać najlepsze terapeutyczne rozwiązania swoim pacjentom.
Inteligentne obuwie zapewnia najlepsze dopasowanie
Projekt SMARTPIF (Smart tools for the Prescription of orthopaedic Insoles and Footwear) zaowocował stworzeniem narzędzi bazujących na skanie stopy i badaniu nacisku wywieranego przez podeszwę stopy podczas chodzenia.

Tych informacji użyto do wyboru kombinacji buta i wkładki z katalogu lub spośród wcześniej zaprojektowanych modeli. Narzędzia oferowały zwizualizowany obraz stopy pacjenta z naniesioną na niego mapą nacisku.

Partnerzy projektu rozwiązali również problem polegający na tym, że pacjent musi wybrać model buta, który nie został jeszcze wyprodukowany lub nie jest jeszcze dostępny w klinice podiatrycznej, ponieważ zazwyczaj takie ośrodki mają ograniczone zdolności magazynowania. Osiągnięto to poprzez zastosowanie narzędzia programistycznego, które umożliwiało pacjentom wirtualne przymierzenie buta.

Badacze stworzyli inteligentny system recept (Smart Prescription System, SPS) — narzędzie programistyczne ułatwiające przypisywanie wkładek terapeutycznych. W systemie zastosowano zestaw wstępnie wykonanych wzorców wkładek dla najczęściej występujących chorób stóp. Następnie dostosowano je, aby spełniały określone potrzeby pacjenta.

System SPS zawierał dwie wersje urządzenia do skanowania czterowymiarowego (4D), które skanowało stopę pacjenta podczas chodu. Umożliwiało również trójwymiarową (3D) wizualizację nacisku na zeskanowanej stopie pacjenta lub na wkładce oraz przewidywanie ciśnienia podeszwowego w kluczowych obszarach podeszwy stopy.

Dodatkowo pacjenci podczas korzystania z systemu SPS mogli przekazywać lekarzowi informacje zwrotne związane z przypisaną wkładką w celu lepszego dostosowania do terapii.

Specjalne oprogramowanie przepisywania wkładek połączone z oprogramowaniem CAD/CAM automatyzuje projektowanie i wykonanie przepisanej wkładki. Narzędzie do projektowania obuwia połączone z wirtualnym lustrem wyświetlało wybrane, dostosowane obuwie naniesione na rzeczywisty obraz stopy pacjenta.

Projekt pomoże ograniczyć czas dopasowywania wkładek oraz liczbę ponownych wizyt pacjenta w celu poprawy źle dopasowanej wkładki. Umożliwi również wypisywanie dokładniejszych recept na podstawie przewidywanego rozkładu nacisku, przez co zapewni pacjentowi lepszą jakość terapii.

Projekt SMARTPIF ułatwi również europejskim podiatrom rozwój poprzez wykorzystanie wyników projektu oraz umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do globalnego rynku. Będzie to źródłem wielu korzyści dla europejskich dostawców i detalistów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podiatrzy, wkładka, SMARTPIF, inteligentny system recept, mapa nacisku, chód, ciśnienie podeszwowe stopy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę