Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SMART FIRE BARRIER — Wynik w skrócie

Project ID: 684102
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.5.
Kraj: Hiszpania

Nowa technologia gaszenia pożarów lasów tworzona przy udziale wszystkich użytkowników

Gaszenie pożarów lasów kosztuje rządy państw UE i agencje publiczne 2235 mln euro rocznie. To większość europejskich wydatków, a resztę rynku zajmują liczni właściciele nieruchomości i prywatne firmy posiadające mienie, którego nie są w stanie skutecznie chronić. Pewne małe hiszpańskie przedsiębiorstwo opracowuje inteligentną barierę przeciwpożarową, która umożliwi wszystkim tym interesariuszom bardziej efektywną ochronę.
Nowa technologia gaszenia pożarów lasów tworzona przy udziale wszystkich użytkowników
Pożary lasów stają się codziennością. Każdego lata w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Grecji i Włoszech ogień trawi 500 000 ha lasów. Zjawisko to związane jest z wyludnianiem się wsi — działania, które niegdyś pozwalały na kontrolowanie pożarów, teraz odchodzą do przeszłości — i powoduje przyspieszenie zmian klimatycznych. Lokalne pożary, z którymi umieli radzić sobie nasi przodkowie, osiągają obecnie ogromne rozmiary.

Słabym punktem ochrony przeciwpożarowej są obszary na granicy między dziką przyrodą i terenami miejskimi (WUI), które szybko się rozrastają. "Mają one kluczowe znaczenie dla tego procesu, ponieważ wymagają szczególnej uwagi ze strony strażaków i są najczęściej tym miejscem, w którym wybucha pożar. Dla WUI często brak jest odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej, co wynika z wysokich kosztów i wymagań proceduralnych związanych z zajęciem gruntów, usuwaniem roślinności i infrastrukturą", tłumaczy Joaquín Catalá Lloret, główny specjalista technologiczny w hiszpańskiej Pyro Fire Extinction.

Od momentu założenia w 2011 r. Pyro Fire Extinction działa na rzecz ochrony lasów poprzez projektowanie, opracowywanie i wytwarzanie innowacyjnych rozwiązań służących do kontrolowania i gaszenia pożarów lasów. W 2014 r., ze względu na swój know-how, firma została wybrana do udziału w projekcie 7PR AF3, którego zadaniem jest opracowanie technologii poprawiających skuteczność działań gaśniczych. Rok później, przedsiębiorstwo otrzymało środki z programu Horyzont 2020 na realizację projektu SMART FIRE BARRIER (Innovative Forest Fires Prevention Infrastructure for Residential Areas, Forestry and Critical Infrastructures).

Inicjatywa SMART FIRE BARRIER poświęcona jest inteligentnej barierze przeciwpożarowej Pyro Smart Fire Barrier, będącej całkowicie nowatorskim narzędziem. System wykorzystuje kapsuły gaszące Nub-e, opracowane w ramach projektu AF3, i umożliwia gaszenie pożarów znajdujących się w początkowej fazie, jak i może być stosowany jako pomoc dla zastępów straży ochotniczej i zawodowej.

"Kapsuły Nub-e można łatwo transportować i instalować w terenie, a gdy już zostaną zamontowane na miejscu, pełnią swoją funkcję przez całe miesiące", wyjaśnia Catalá. "Technologia jest oparta w całości na wzroście temperatury wywołanym przez pożar i nie wymaga stosowania materiałów wybuchowych ani elektroniki. Umożliwia ona dostarczanie bezpiecznego, solidnego i łatwego w użyciu produktu, ograniczając jednocześnie wymagania w zakresie konserwacji. Po aktywacji kapsuła natryskuje swoją zawartość na roślinność, chroniąc wyznaczony obszar przed zajęciem się ogniem". Nie ma potrzeby wycinania roślinności czy modyfikowania krajobrazu: urządzenie Smart Fire Barrier ma konstrukcję modułową. Przystosowuje się do istniejącej infrastruktury i układu terenu, dzięki czemu stanowi rozwiązanie dostępne dla właścicieli niewielkich nieruchomości.

Od inteligentnych miast do inteligentnego krajobrazu

W ciągu następnych pięciu lat Pyro Fire Extinction planuje zrewolucjonizować rynek, dając każdemu możliwość przyczynienia się do walki z pożarami lasów. "Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy być mieszkańcami inteligentnych miast, będąc jednocześnie obcymi poza ich granicami, i dlatego proponujemy, by połączyć nasze miasta z ich otoczeniem i stworzyć inteligentny krajobraz", opowiada Catalá.

Pierwszym krokiem na drodze do urzeczywistnienia tego celu było przeprowadzenie studium wykonalności w ramach fazy 1 instrumentu SME. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, firma mogła zaprojektować skuteczną strategię segmentacji rynku i strategię marketingową, skierowane zarówno do specjalistów, jak i zwykłych obywateli. "Faza 1 pozwoliła nam jako firmie określić możliwości stopniowego docierania do docelowych segmentów rynkowych, zgodnie ze strategią rozwoju naszego przedsiębiorstwa", tłumaczy Catalá.

"Przeprowadziliśmy także konsultacje ze strażakami, mieszkańcami, urzędnikami itd., aby przeanalizować różne przypadki i zrozumieć, w których sytuacjach najlepiej sprawdzi się system Smart Fire Barrier. Dzięki przeprowadzeniu studium wykonalności mogliśmy objąć naszą technologię ochroną związaną ze złożeniem wniosku patentowego, a ponadto opublikowaliśmy szereg artykułów w mediach naukowych, informujących o zastosowanych przez nas metodach i wynikach badań".

Kolejne kroki

Trwa także testowanie technologii we współpracy z użytkownikami końcowymi. "Jest to dla nas priorytetowa kwestia na wszystkich etapach opracowywania systemu PYRO Smart Fire Barrier: działanie technologii sprawdzamy w konsultacji z użytkownikami końcowymi i niezależnymi instytucjami badawczymi, co pomaga nam w zdefiniowaniu najlepszego produktu. Zaangażowaliśmy też odpowiednią liczbę uznanych specjalistów, aby wprowadzić system Pyro Smart Fire Barrier na rynek", mówi Catalá. Większość prac przeprowadzona została w ramach AF3 przy wsparciu agencji publicznych zaangażowanych w projekt. "Inicjatywa AF3 umożliwiła nam realizację kluczowych etapów technologicznych w krótkim czasie, a także dostosowanie produktu do oczekiwań użytkowników. Projekt ten bazuje jednak tylko na demonstracji technologii, a my musimy przejść do następnego etapu, by wprowadzić nasz produkt na rynek".

To tutaj istotne znaczenie będzie miało dofinansowanie ze środków fazy 2 instrumentu SME. Catalá wraz z zespołem spodziewa się, że nowa faza pozwoli im zbudować w oparciu o nową technologię realny, nadający się do sprzedaży produkt, a także wzmocnić zespół dzięki profilom biznesowym.

"Naszym głównym założeniem w ramach fazy 2 instrumentu SME jest przeprowadzenie pilotażowych testów systemu Smart Fire Barrier we współpracy ze specjalistycznymi użytkownikami końcowymi, aby uzyskać przykłady skutecznego działania technologii. Przykłady te pozwolą nam pokazać klientom, że nasz produkt znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa, a nawet więcej: że dzięki niemu będą mogli wnieść wkład w ochronę środowiska. Celem fazy 2 jest także certyfikacja produktu w niezależnych instytucjach: pomoże nam ona wprowadzić produkt na międzynarodowe rynki", mówi entuzjastycznie Catalá.

Słowa kluczowe

Pożar lasu, SMART FIRE BARRIER, lasy, Pyro Fire Extinction
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę