Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SPINKOND — Wynik w skrócie

Project ID: 303689
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Polska

Właściwości spinów molekuł można wykorzystać do przechowywania informacji.

Ograniczenia utrudniające dalszą miniaturyzację układów elektronicznych stają się inspiracją do poszukiwania nowych technologii zapisu informacji i manipulowania nimi.
Właściwości spinów molekuł można wykorzystać do przechowywania informacji.
Spintronika to jedna z najważniejszych technologii, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Wykorzystuje ona dodatkowy stopień swobody w małych strukturach — stan ich spinu — do magazynowania i przetwarzania informacji.

Cząsteczki i kropki kwantowe należą do najbardziej obiecujących kandydatów do przyszłych urządzeń spintronicznych. Aby można było wykorzystać takie urządzenia, trzeba dokładnie zrozumieć ich zachowanie i właściwości. Właściwości transportowe takich nanostruktur zależą w dużej mierze od jakości styków z elektrodami zewnętrznymi. Kiedy sprzężenie z przewodami jest stosunkowo słabe, znaczenia nabierają zjawiska blokady Coulomba i ładowania pojedynczych elektronów. Jeżeli sprzężenie jest silne, a temperatura odpowiednio niska, korelacje elektronowe mogą wywołać efekt Kondo, przejawiający się maksymalną przewodnością układu.

Głównym celem projektu SPINKOND (Spin effects in transport through magnetic nanostructures in the Kondo regime) było zbadanie cech transportowych kropek kwantowych i struktur molekularnych sprzężonych z zewnętrznymi elektrodami w układzie Kondo. W badaniach wykorzystano nanostruktury hybrydowe, takie jak kropki kwantowe sprzężone z ferromagnetycznymi i/lub nadprzewodzącymi elektrodami. Badano także zjawiska termoelektryczne w transporcie o spolaryzowanym spinie przez kropki kwantowe i molekuły.

Zależnie od stanu podstawowego układu i określonej konfiguracji urządzenia, mogą występować różne rodzaju efektu Kondo. W ramach projektu SPINKOND dokładnie zbadano efekty Kondo określane w języku angielskim jako "fully screened", "under-screened" i "over-screened". Obliczenia wykonywano głównie przy pomocy numerycznych grup renormalizacyjnych, będących skuteczną metodą numeryczną do badania transportu przez kwantowe układy zanieczyszczone sprzężone z przewodami zewnętrznymi.

Wyniki badan opisano w 22 artykułach i omawiano na 13 konferencjach. Powinny one przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawisk transportowych w różnych nanostrukturach przejawiających korelacje nietrywialne.

Omawiane prace wniosą również wkład w rozwój badań teoretycznych i eksperymentalnych nad właściwościami spinowymi kropek kwantowych i molekuł. Rezultaty projektu SPINKOND pomogą ponadto w wyjaśnieniu i zrozumieniu aktualnych i przyszłych eksperymentów dotyczących transportu przez nanostruktury magnetyczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Spintronika, kropki kwantowe, nanostruktury, Kondo, SPINKOND
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę