Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ATLASTTH — Wynik w skrócie

Project ID: 330255
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Bozon Higgsa w sprzężeniu z kwarkiem t

Bozon Higgsa i kwark t to podstawowe elementy składowe wszechświata w modelu standardowym (SM) fizyki cząstek elementarnych. Ich oddziaływania pozwalają na wzajemne odkrywanie się tych elementów.
Bozon Higgsa w sprzężeniu z kwarkiem t
W ramach współpracy ATLAS wykonano jeden z czterech głównych eksperymentów w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Działania te miały kluczowe znaczenie w wykryciu i scharakteryzowaniu bozonu Higgsa, cząstki odpowiedzialnej za manifestowanie masy we wszechświecie.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu ATLASTTH (Observation of the Higgs production mode in the ttH channel at ATLAS) skoncentrowali się na lepszym zrozumieniu bozonu Higgsa poprzez zmierzenie jednej z jego właściwości, tj. sprzężenie z kwarkiem t. Pomiary te cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ kwark t ma bardzo dużą masę. Stąd siła sprzężenie jest duża, większa niż innych sprzężeń.

Ponadto takie sprzężenie odgrywa szczególną rolę w wielu teoriach rozszerzających model standardowy, stanowiących aktualnie najlepsze teorie wyjaśniające skład naszego wszechświata. Aby rozróżnić wartość szacowaną na podstawie SM od wartości szacownej według innych teorii, wymagane są dokładne pomiary.

Podczas pierwszego etapu zbierania danych w projekcie ATLAS ilość zebranych danych nie wystarczyła do zmierzenia sprzężenia, jednak ustalono górną granicę wartości. Po okresie trzech lat, podczas którego do LHC oraz eksperymentów wprowadzono znaczące udoskonalenia, w projekcie ATLAS rozpoczęto drugi okres gromadzenia danych, który trwa do dziś. Nowe dane posłużą co najmniej do poprawy udoskonalonego górnego limitu i mogą umożliwić wygenerowanie pierwszych szacunków.

Projekt wpłynął również na eksperyment poprzez opracowanie oprogramowania wymaganego do działań wykonywanych podczas drugiego okresu gromadzenia danych. Nowe oprogramowanie służy do obsługi internetowej bazy danych. Oprócz dodania nowych wymaganych funkcjonalności, znacząco poprawiono wydajność aplikacji i wyjaśniono strukturę kodu ułatwiającą konserwację aplikacji.

Innym wynikiem projektu było opublikowanie pomiarów przekroju poprzecznego "Top Pair", z wykorzystaniem z danych zebranych w pierwszym okresie gromadzenia danych. Po wykonaniu analiz za pomocą platformy programistycznej grupy Top oraz doświadczeń w grupie wyzwalacza kierownictwo projektu zostało zaproszone do kierowania grupą Top w roli osoby kontaktowej wyzwalacza koordynującej grupy proponujące nowe kryteria wyzwalacza określające rejestrowane wydarzenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bozon Higgsa, kwark T, model standardowy, fizyka cząsteczkowa, ATLASTTH
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę