Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca między Europą Wschodnią i Zachodnią w dziedzinie badań aeronautycznych

Kraje Europy Wschodnie są słabo reprezentowane w transkontynentalnych wspólnych projektach z dziedziny aeronautyki. Mają one jednak na koncie sukcesy porównywalne z krajami zachodnimi, a ponadto w dziedzinie tej istnieje ogromny potencjał wzrostu.
Współpraca między Europą Wschodnią i Zachodnią w dziedzinie badań aeronautycznych
Celem projektu BEAWARE (Bridging East West for aerospace research) było zwiększenie uczestnictwa regionów Europy Wschodniej w ogólnoeuropejskich działaniach badawczych, prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020 w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego.

Uczestnicy inicjatywy BEAWARE scharakteryzowali regionalny potencjał w celu określenia ewentualnych koordynatorów projektów badawczo-rozwojowych i partnerów z krajów Europy Wschodniej. Przeanalizowano kompetencje 296 organizacji zajmujących się badaniami aeronautycznymi w 11 regionach (w tym blisko 250 z Europy Wschodniej).

Wzmacniano współpracę i zaufanie między przemysłem i światem nauki, zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej, wykorzystując do tego warsztaty, ponad 300 spotkań B2B i siedem wizyt w zakładach produkcyjnych. Regiony i branże z nowych państw członkowskich UE miały okazję zaprezentowania swoich możliwości partnerom z całej Europy.

W projekcie BEAWARE wybrano 20 małych i średnich przedsiębiorstw z docelowych regionów, cechujących się dużym potencjałem w zakresie dołączenia do łańcuchów innowacji złożonych z istniejących producentów oryginalnego sprzętu. Zidentyfikowano nowe konsorcja projektowe (50% koordynowanych przez podmiot wschodnioeuropejski) oraz jeden projekt finansowany przez Komisję Europejską.

W bazie danych znalazły się ogólnodostępne informacje na temat kluczowych technologii, umiejętności i kompetencji, a także najnowszych innowacji autorstwa respondentów z docelowych regionów. Informacje zostały udostępnione uczestnikom projektu BEAWARE przez najważniejsze zachodnioeuropejskie klastry lotnicze (Aerospace Valley, Pole Pegase i Hamburg Aviation), a baza pełni rolę skutecznego narzędzia do wyszukiwania partnerów.

Opinie na temat wydarzeń BEAWARE potwierdziły zadowolenie firm i organizacji badawczych uczestniczących w warsztatach i sesjach B2B. Projekt przyczynił się także do budowy regionalnych łańcuchów dostaw i innowacji w Europie Wschodniej.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Europa Wschodnia, aeronautyka, współpraca kosmiczna, transport lotniczy, małe i średnie przedsiębiorstwa, producenci oryginalnego sprzętu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę