Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FLIP — Wynik w skrócie

Project ID: 632479
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja

Nowe narzędzie do identyfikowania ekologicznych trajektorii dla samolotów

Trudno sobie dziś wyobrazić lotnictwo pasażerskie bez niezawodnych systemów zarządzania lotem wykorzystujących nawigację GPS do optymalizacji trajektorii lotu. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE stworzyli nowe oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom i testowej instalacji systemu zarządzania lotem interaktywną pracę z bazami danych do identyfikowania ekologicznych tras lotu, czyli tras pozwalających minimalizować zużycie paliwa, chronić środowisko i ograniczać skutki hałasu.
Nowe narzędzie do identyfikowania ekologicznych trajektorii dla samolotów
Minimalizowanie zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych gazów i hałasu to fundamentalne założenia unijnej inicjatywy Czyste niebo mającej ograniczać wpływ ruchu lotniczego na środowisko. Zarządzanie trajektoriami i misjami wykorzystującymi ekologiczne trajektorie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE założonych na rok 2020.

Do realizacji koncepcji ekologicznych tras lotu może się częściowo przyczynić opracowanie systemów zarządzania lotem i algorytmów naprowadzania na poziomie gotowości technologicznej od 5 do 6, które umożliwią bardzo precyzyjne prognozowanie tras lotu. Integrowanie nowych funkcji zarządzania lotem wymaga jednak rozbudowania pokładowych baz danych o parametry środowiskowe. Za cel projektu FLIP (Automatic flight plan management tool) przyjęto ulepszanie i automatyzowanie procesu testowania systemów zarządzania lotem z uwzględnieniem tych nowatorskich funkcji.

Badacze stworzyli oprogramowanie kompatybilne ze stanowiskiem testowania systemów zarządzania lotem, które pobiera dane lotu z europejskich i amerykańskich baz danych, a następnie wprowadza do systemu zarządzania lotem różne scenariusze tras lotu.

Wykorzystano bazy danych zawierające reprezentatywne plany ruchu lotniczego i przelotów z UE i Stanów Zjednoczonych, w tym dla lotów transatlantyckich. Do modelowania danych lotów i zapisywania planów lotu wybrano model FIXM (Flight Information Exchange Model). Model FIXM oparto na standardach międzynarodowych, co bardzo ułatwia globalną wymianę danych.

Nowe narzędzie do automatycznego zarządzania danymi lotu jest zintegrowane ze stanowiskiem testowania systemów zarządzania lotem. Umożliwia ono użytkownikom zarządzanie bazami danych planów przelotu i testowanie indywidualnie dostosowanych planów lotu dla różnych scenariuszy zarządzania lotem.

W nowych funkcjach zarządzania lotem uwzględniono wszystkie fazy lotu oraz nowe parametry środowiskowe, które będzie przetwarzać przyszły system zarządzania. Nowe oprogramowanie z projektu FLIP wspomoże integrację nowych funkcji z ekologicznych systemem zarządzania lotem, zwiększając tym samym konkurencyjność UE w sektorze awioniki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekologiczne trajektorie, samoloty, ekologiczna trasa lotu, system zarządzania lotem, plan lotu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę