Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GODINO — Wynik w skrócie

Project ID: 327916
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Dane osobowe w chmurze

Technologia cloud computing i przechowywanie danych w chmurze przenoszą informacje osobowe z osobistego komputera do sfery wirtualnej, co stanowi potencjalne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych. Stawia to nowe wyzwania prawne przed prawodawcami oraz istotne wyzwania dotyczące prywatności przed obywatelami.
Dane osobowe w chmurze
W ostatnich latach duże kontrowersje budzi kontrolowanie i nadzór nad nieopublikowanymi informacjami cyfrowymi, np. danymi znajdującymi się na naszych prywatnych komputerach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu GODINO (Governing digital information: users' control and sovereignty over unpublicized digital information in the European Union) badano implikacje wirtualizacji i zdalnych technologii obliczeniowych dla osobistych danych cyfrowych obywateli.

Aby zrealizować przyjęte założenia, zespół przeanalizował implikacje prawne i dokładnie przyjrzał się temu zagadnieniu, w tym zmieniającej się dynamice między trwającą wirtualizacją a słabnącą kontrolą fizyczną. Uczeni uwzględnili wszystkie interesy użytkowników, a także postawy i społeczno-ekonomiczne konsekwencje dotyczące ochrony i zarządzania danymi osobowymi.

Dokładniej mówiąc, w ramach projektu GODINO zbadano skutki odnośnych przepisów oraz niedoskonałości ochrony prawnej dotyczącej informacji przechowywanych na urządzeniach należących do stron trzecich. Oceniono zmiany prawne odnoszące się do ochrony indywidualnych użytkowników, przyglądając się jednocześnie zarządzaniu osobistymi danymi indywidualnych użytkowników w chmurze. Co ważne, zespół pracował też nad zwiększaniem świadomości społecznej oraz zaleceniami dotyczącymi zarządzania osobistymi danymi indywidualnych użytkowników w chmurze.

Do najważniejszych ustaleń należy fakt, że mniejsza kontrola fizyczna i wzrost liczby usług w chmurze powodują naruszanie praw publicznych. Wykazano, że zmieniający się krajobraz prawny w różnych sektorach wiąże się z niedoskonałą ochroną danych osobowych.

Przemiany w zakresie przechowywania danych osobowych powodują także, że prawodawcy i inni kluczowi gracze przestają się koncentrować na ogólnych skutkach społeczno-ekonomicznych i społecznych, a zajmują się w większym stopniu problemami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności. Sami obywatele są bardziej zainteresowani ochroną swoich danych osobowych, a nie kwestiami prawnymi.

O ile najnowsze przepisy unijne uwzględniają luki i problemy dotyczące prywatności danych osobowych, to nie oferują one ochrony prawnej spełniającej wymagania cyfrowego domu. Rezultaty omawianego projektu powinny pomóc w uświadomieniu obywateli i prawodawców na temat tych nowych problemów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Cloud computing, archiwa osobowe, GODINO, archiwa cyfrowe, prywatność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę