Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europa napędza Amerykę Łacińską w dziedzinie nanotechnologii

Podjęto nowe wysiłki mające na celu rozwój wymiany wiedzy o nanotechnologiach pomiędzy Europą i Ameryką Łacińską, aby pomóc odpowiedzieć na ważne wyzwania społeczne w Ameryce Łacińskiej.
Europa napędza Amerykę Łacińską w dziedzinie nanotechnologii
Ameryka Łacińska ma przed sobą ważne wyzwania społeczne w obszarach energii, zarządzania zasobami wody i ochrony zdrowia. Europa posiada zaś rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną technologię oraz wiedzę, dzięki którym kontynent może sprostać tym wyzwaniom, zwłaszcza poprzez rozwój lokalnych badań i konkurencyjności przemysłowej.

Finansowany przez UE projekt NMP-DELA (Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies deployment in Latin American countries) ma odpowiedzieć na powyższe wyzwania. W ramach projektu zainicjowano kilka działań pomiędzy Europą a krajami Ameryki Łacińskiej (m.in. Argentyną, Brazylią, Chile, Meksykiem czy Urugwajem) przy udziale przedstawicieli lokalnych rządów.

Wezwano również polityków po obu stronach Atlantyku do utworzenia wspólnych zasobów do badań i innowacji, do wzmocnienia lokalnych możliwości oraz do stworzenia zunifikowanej strategii do osiągnięcia tych celów. Podkreślono konieczność zabezpieczenia finansowania za pośrednictwem programu UE Horyzont 2020, ale również za pośrednictwem MFW, Banku Światowego oraz inicjatyw venture capital.

Z uwagi na to, że badania nad nanotechnologią i nanonauką w Ameryce Łacińskiej są na bardzo wczesnym etapie, zespół odpowiedzialny za projekt stworzył plany rozwoju możliwości krajów w tych dziedzinach. Umożliwiło to przygotowanie gruntu pod długoterminowe innowacyjne projekty w dziedzinie nanotechnologii poprzez zaangażowanie stron zainteresowanych z uwzględnieniem pracowników naukowych i ważnych podmiotów w branży, a także wzmocnienie współpracy jako odpowiedź na rozdrobnienie branży.

Kolejne zalecenie projektu dotyczyło powołania strategii zrównoważonego finansowania w obszarach, takich jak badania, infrastruktura, edukacja, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, prawne i etyczne. Jako punkt wyjścia do współpracy wewnątrz Ameryki Łacińskiej, a także z Unią Europejską, określono publikację ONZ "Guidance for Developing a National Nanotechnology Policy and Programme" (Wytyczne dotyczące tworzenia narodowego programu i zbioru zasad dla nanotechnologii). Kolejną przydatną w tym kontekście publikacją z bardziej lokalnej perspektywy jest kodeks postępowania dotyczący badań nanotechnologicznych wydany przez Argentyńską Komisję Etyki.

Kluczowym osiągnięciem projektu umożliwiającym rozwój nanotechnologii w Ameryce Łacińskiej było ustalenie planu wdrożeń zaawansowanych materiałów zapewniających zmiany w społeczeństwie w obszarach ochrony zdrowia, energetyki i gospodarki wodnej. Do innych osiągnięć należą inicjatywy edukacyjne dotyczące tego tematu, warsztaty online, webinaria, sieciowa platforma współpracy oraz grupa w serwisie LinkedIn. Co więcej zespół zajmujący się projektem nadzorował tworzenie komisji ds. etyki i płci, która miała promować cele projektu. Znaczne postępy osiągnięte w tych dziedzinach pomogą wprowadzić w Ameryce Łacińskiej pozytywne zmiany i otworzą możliwości współpracy z Europą.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ameryka Łacińska, NMP-DELA, nanotechnologia, nanonauka, konkurencja przemysłowa, etyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę